Søk UiO:Livsvitenskap om støtte til konferanser og andre arrangement

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi. Neste søknadsfrist er 1. desember 2021. 

Publisert 7. apr. 2021 13:41 - Sist endret 6. sep. 2021 11:27