Søk om støtte fra UiO:Livsvitenskap til internasjonalisering

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Neste søknadsfrist er 1. desember 2021.

Publisert 7. apr. 2021 13:44 - Sist endret 6. sep. 2021 11:30