Søk om støtte fra UiO:Livsvitenskap til internasjonalisering

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Neste søknadsfrist er 1. desember 2021. 

Publisert 1. okt. 2021 06:08 - Sist endret 1. okt. 2021 06:08