Søk om opptak til innovasjonsprogrammet SPARK Norway

Har du en idé innen livsvitenskap som kan løse utfordringer knyttet til menneskers eller dyrs helse? Søk om opptak til UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway for å videreutvikle ideen til ny teknologi, behandling eller tjenester.

Bildet kan inneholde: produkt, servise, gjøre, bord, samfunnet.

Søkere fra alle livsvitenskapsrelaterte fakultet og institutt på UiO, OUS og Ahus er velkomne til å søke. Om lag fem prosjekter vil bli tatt opp i denne runden. Søk innen 11. november

Ta kontakt i forkant!

Vi anbefaler at de som vurderer å søke, tar kontakt med UiO:Livsvitenskap før søknadsfristen for å diskutere om prosjektet deres er modent nok til å bli tatt opp i programmet.

– Prosjektene kan være i tidlig fase, men det må være mer enn en idé på papiret. Forskerne må ha utført noe i laboratoriet eller klinikk som viser at idéen kan lede fram til ny teknologi, ny behandling eller nye tjenester, sier administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg.

Verdifullt mentornettverk og opplæringsforum

Alle prosjektene får rådgiving og veiledning fra mentorer samt milepælsbasert finansiering til prosjektene som blir tatt opp som full SPARKee.

Foruten egne møter for hvert prosjekt, deltar alle prosjektene på lukkede møter med mentorer og åpne møter – SPARK Norway Educational Forum – der målet er å øke kunnskapen om veien fra idé til anvendelse.

Ifølge Egeberg er den største nytteverdien for prosjektene tilgang på erfarne mentorer fra industrien og det kommersielle nettverket til SPARK Norway.


SPARK Norway

  • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
  • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
  • forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) og forskergrupper ved Oslo universitetssykehus (OUS) eller Akershus universitetssykehus (Ahus) med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp gjennom årlige utlysninger
  • forskere som blir tatt opp, får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring.
  • etablert og finansiert av UiO:Livsvitenskap
  • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK

Les mer om SPARK Norway på nettsiden for programmet uio.no/life-science/spark (på engelsk)


Partnere i SPARK Norway  

SPARK Norway ledes av UiO:Livsvitenskap og støttes av UiO, Inven2 og OUS. Klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Aleap, ShareLab, Senter for digitalt liv Norge, Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk er representert i SPARK Norways management team.
 

Publisert 13. sep. 2021 16:05 - Sist endret 7. okt. 2021 13:42