Søk UiO:Livsvitenskap om støtte til konferanser og andre arrangement

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi. Søknadsfristen var 1. juni. 

Publisert 21. mars 2022 09:53 - Sist endret 26. sep. 2022 08:26