English version of this page

Søk UiO:Livsvitenskap om støtte til konferanser og andre arrangement

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi. Søknadsfristen var 1. desember. 

Publisert 27. sep. 2022 07:05 - Sist endret 2. des. 2022 09:07