English version of this page

Finansiering av konvergensmiljø innen livsvitenskap 2016/2017

Søknadsprosessen for tverrfaglige forskningsgrupper som tar for seg store samfunnsutfordringer innen helse og miljø, startet med workshop i september 2106. Frist for å sende prosjektskisser var i slutten av oktober. Skissene ble evaluert av internasjonale eksperter. Søknadsfrist for full prosjektsøknad var 1. mars 2017 og resultatet ble offentliggjort i mai.

 

Publisert 24. juni 2016 14:50 - Sist endret 27. okt. 2017 12:34