Søk om støtte fra UiO:Livsvitenskap til internasjonalisering

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Søknadsfrist var 1. desember 2017.

Søknadsfristen for denne utlysningen ha gått ut. Neste søknadsfrist er 1. juni 2018. Informasjon og søknadsskjema blir lagt ut i mars.

Publisert 11. aug. 2017 15:41 - Sist endret 9. jan. 2018 19:12