Søk om støtte fra UiO:Livsvitenskap til internasjonalisering

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Søknadsfrist var 1. juni 2017.

Neste søknadsfrist er 1. desember. Informasjon om det blir publisert i august.

Publisert 18. apr. 2017 11:34 - Sist endret 10. aug. 2017 12:16