English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap november 2016

Forsknings- og innovasjonsnytt

Helseinnovasjon på programmet under offisielt besøk i Canada

UiO:Livsvitenskap vil lære av stadar der næringsliv og akademia jobbar tett for å få betre forsking og meir innovasjon. Administrativ leiar var med Oslo Medtech i næringsdelegasjonen som følgde kronprinsparet til Canada nyleg. 3D-vising av det planlagde livsvitskapsbygget var noko av det dei fekk sjå.

Status finansiering av konvergensmiljø:
Internasjonal vurdering av prosjektskissene

Et internasjonalt ekspertpanel vurderer nå de 31 prosjektskissene som UiO:Livsvitenskap har fått inn fra dem som vil søke om midler til å etablere konvergensmiljø innen livsvitenskap. Ekspertpanelet leverer sine svar innen 15. desember. Etter det kommer det utlysning for full prosjektsøknad med søknadsfrist 1. mars neste år. Konvergensmiljø er tverrfaglige forskningsgrupper som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. 

Nytt senter for fremragende utdanning ved UiO

Center for Computing in Science Education (CCSE) er et nytt senter for fremragende utdanning (SFU) ved Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Senteret vil forberede studentene på tverrfaglig samarbeid. Fra høsten 2017 skal også biologistudentene lære programmering.

Senteret ledes av professor Anders Malthe-Sørenssen. Han er med i den rådgivende ledergruppen til UiO:Livsvitenskap. På Oslo Life Science-konferansen i februar 2016 snakket han om «Computing and Innovative Education».

22,5 millioner til UiO fra Kreftforeningen

Tre forskningsmiljøer ved Det medisinske fakultet og ett forskningsmiljø ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet har fått millionbeløp fra Kreftforeningen. I tillegg har 11 miljøer fra Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus med tilknytning til forskningen ved UiO fått midler.

Les mer

Arrangement

BIO-torsdag 24. november: Studentinnovasjon mot antibiotikaresistens

Det vart gull til studentane frå UiO som deltok i den internasjonale konkurransen i syntetisk biologi – iGEM – i Boston i slutten av oktober. iGEM-laget har kombinert tradisjonell molekylærbiologi med app-design, 3D-printing og innovativ tenking for å påvise antibiotikaresistente bakteriar på ein enkel måte som kan hindre overforbruk av antibiotika og spreiing av antibiotikaresistens. Laget presenterer arbeidet sitt på BIO-torsdag på Realfagsbiblioteket 24. november kl. 16.15.

Livsvitskap i lunsjen:
Cancer and stem cells – the cells of possibilities?

Gjekk du glipp av førre livsvitskap i lunsjen om kreft og stamceller?

 

Oslo Life Science 15.–17. februar 2017 – hold av datoene!

Dette er den andre Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Oslo universitetssykehus (OUS) og Legemiddelindustrien (LMI) er medarrangører. Nå er også Oslo kommune med på laget, og det blir mottakelse i Oslo rådhus på kvelden 16. februar. 

Programmet er under utarbeiding, og vi planlegger å åpne for påmelding i løpet av desember.

Byggnytt

Med livsvitenskap skal Oslo bygges

Det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO skal bli Norges største bygg for forskning, utdanning og innovasjon. Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO, og Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, har skrevet om satsingen på livsvitenskap i Oslo.

Symbol UiO:Livsvitenskap

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 23. nov. 2016 12:08 - Sist endret 1. des. 2016 19:29