English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap oktober 2016

Arrangement

Livsvitskap i lunsjen 16. november:
Cancer and stem cells – the cells of possibilities?

Kva er stamceller, kvar finst dei og kva oppgåver har dei? Korleis kan vi bruke kunnskapen om stamceller i forsking og til behandling av sjukdomar? Kvifor har desse cellene vore så omdiskuterte? På engelsk.

 

 

Oslo Life Science 15.–17. februar 2017 – hold av datoene!

Dette er den andre Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Oslo universitetssykehus (OUS) og Legemiddelindustrien (LMI) er medarrangører.

Programmet er under utarbeiding.

 

Forsknings- og innovasjonsnytt

Status finansiering av konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap er godt i gang med arbeidet som skal lede fram mot at det blir etablert konvergensmiljøer som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Se bilder og presentasjoner fra oppstartsworkshop med speed-dating 28. og 29. september. For å være med i den videre prosessen må forskerne levere prosjektskisser innen 28. oktober.

Helseinnovatørskolen har åpnet for påmelding

Helseinnovatørskolen ved Det medisinske fakultet ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet vil gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. Kurset i helseinnovasjon og entreprenørskap er åpnet for påmelding.

Ny helseinkubator i Forskningsparken

Helseinkubatoren Aleap åpnet 12. oktober. Inkubatoren har i første omgang plass til 60 gründere. UiO:Livsvitenskap ønsker initiativet velkomment og gratulerer grunnleggerne Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech!

 

 

Les mer

Byggnytt

I forslag til statsbudsjett for 2017 som ble lagt fram 6. oktober, er det satt av midler til videre prosjektering av livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen. Det er også satt av midler til prosjektering av et nytt bygg for Det odontologiske fakultet i nærheten. Dette vil bidra til å styrke Norges ledende kunnskapsklynge innen helse og livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

Teikneserie om syntetisk biologi

Denne veka reiser ei gruppe UiO-studentar tradisjonen tru til Boston for å delta i den internasjonale konkurransen i syntetisk biologi – iGEM. Med den nytrykte teikneserien «Eventyr om syntetisk biologi» vil årets lag gi fleire innblikk i kva syntetisk biologi dreier seg om og få med studentar frå ulike fagdisiplinar ved UiO. Kanskje kan ein slik teikneserie bidra til at iGEM blir enda meir tverrfagleg?

 

Symbol UiO:Livsvitenskap

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 27. okt. 2016 10:12 - Sist endret 2. juli 2018 11:06