24 livsvitenskapsbilder desember 2019

 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskaps største enkelttiltak er ordningen med finansiering av tverrfaglige forskningsgrupper – konvergensmiljø – som skal løse store samfunnsutfordringer inne helse og miljø. De får stipendiat- og postdoktorstillinger samt driftsmidler. Søknadsprosessen for de nye konvergensmiljøene startet med dating på tvers av fag høsten 2018 og ledet fram til åtte nye tverrfaglige forskningsgrupper våren 2019. De skal forske på diabetes, organdonasjon, bevissthet, immunsystemet, bevis i voldtektssaker, mentale lidelser, medisinplanter og kreft.

 • 17. des. 2019

  Fra før har UiO:Livsvitenskap finansiert seks konvergensmiljø. Disse ble etablert våren 2017 og jobber med menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter. 

 • 17. des. 2019

  I januar ble seks nye lag tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap SPARK Norway. SPARK Norway består nå av 17 innovasjonsprosjekter som skal videreutvikle egne ideer til ny teknologi, behandling eller tjenester slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Prosjektene får veiledning fra mentorer og milepælsbasert finansering. I høst har vi hatt ny utlysning, og nye prosjekter blir tatt opp i januar 2020.

 • 17. des. 2019

  8. februar ble byggestart for Livsvitenskapsbygget markert i Gaustadbekkdalen. Statsminister Erna Solberg tok første spadetak. Nå er det full aktivitet på tomta, og på statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 830 millioner kroner til byggeprosjektet. Bygget skal bidra til økt internasjonal konkurransekraft og verdiskaping innen livsvitenskap og være en ressurs for livsvitenskapsaktører i hele Osloregionen.

 • 17. des. 2019

  Livsvitenskapsbygget skal ha et såkalt biomakerspace der studenter kan teste egen ideer i laboratoriet. For å stimulere til denne typen aktivitet allerede, har UiO:Livsvitenskap i 2019 etablert et innovasjonsstipend for studenter. UiOs lag i den internasjonale studentkonkurransen i syntetisk biologi iGEM er de første som har fått stipendet. De har fått støtte til arbeidet med å lage solceller av genmodifiserte bakterier. I høst har de også deltatt på forsknings- og utviklingsdag hos Bayer, og til våren skal det delta på Insj UiOs akseleratorprogram.

 • 17. des. 2019

  I februar arrangerte vi Oslo Life Science-konferansen for fjerde gang – konferansen for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. På hovedarrangementet om helsenæring 11. februar, presenterte helseminister Bent Høie den nye helsenæringsmeldingen. Vi viste også fram inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og industri som gir verdi for pasienter og samfunn. Med oss på laget hadde vi Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Legemiddelindustrien. I 2020 inviterer vi til hovedarrangementet «Life sciences in the next decade» og mottakelse 10. februar. 

 • 17. des. 2019

  For andre gang arrangerte UiO og NMBU «Unge talenter – karrieremuligheter utenfor akademia» for studenter, stipendiater og postdoktorer under Oslo Life Science-konferansen. Vi hadde innledninger fra ulike typer bedrifter og 1:1-møter med mellom deltakerne og bedriftene. Arrangementet er et samarbeid mellom UiO:Livsvitenskap, NMBU, stipendiatforeningene ved UiO og NMBU samt Karrieresentrene ved UiO og NMBU. Vi gjentar det populære arrangementet 11. februar 2020. I høst inviterte også, vi sammen med Thermo Fisher Scientific, studenter til arrangementet «Stor satsing på livsvitenskap og helsenæring i Oslo – hvordan kan du bli en del av det?» i forbindelse med Karriereuka ved UiO.

 • 17. des. 2019

  Sammen med NMBU inviterte vi til en kveld på Kulturhuset der vi fikk gode innlegg og sofasamtaler om klimaendringer og løsninger på verdensproblemer innen helse og miljø på 180 minutter. 11. februar inviterer vi til arrangementet «Den beboelige planeten» samme sted i forbindelse med Oslo Life Science-konferansen 2020.

 • 17. des. 2019

  Vi hadde «Nordic Organ on a Chip Symposium» i regi av Organ on a chip og the Hybrid Technology Hub Center of Excellence; frokostmøte om persontilpasset kreftbehandling i regi av Personalized Cancer Therapy (PerCaThe); og tverrfaglig workshop i regi av Comparative immunology of fish and humans (COMPARE). Konvergensmiljøene står bak en rekke arrangement også under Oslo Life Science-konferansen 2020.

 • 17. des. 2019

  Vi hadde Bioteknologidagen 2019 i regi av Bioteknologirådet. Her bidro også konvergensmiljøet Epigenetics and bioethics of human embryonic development. Vi hadde også Partnership for Life 2019 i regi av Legemiddelindustrien (LMI) og partnere; og Darwin Day 2019 i regi av UiOs eget Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES). De samme aktørene har tilsvarende arrangement under Oslo Life Science-konferansen 2020. I tillegg har LMI et nordisk arrangement under konferansen i 2020.

 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskap utviklet i 2018, sammen med Bioteknologirådet og edtech-selskapet Creaza, et digitalt univers i livsvitenskap og bioteknologi for ungdomsskolen. Forskningsrådet støttet prosjektet. Temaene i universet er dagsaktuelle og er knyttet opp mot sentrale kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Det egner seg godt for tverrfaglig arbeid. Under Oslo Life Science-konferansen 2019 lanserte vi universet på Ris skole som var pilotskole for prosjektet. I løpet av 2019 har vi arrangert workshop for lærere som vi lære seg hvordan de kan bruke universet i undervisningen. Under Oslo Life Science-konferansen 2020 inviterer vi flere ungdomsskoleelever til å bli kjent med universet.

 • 17. des. 2019

  For andre gang avsluttet vi Oslo Life Science-konferansen med lysvandring med glimt av livsvitenskap for Oslos befolkning i Botanisk hage. Flere fakulteter fra UiO og Naturhistorisk museum deltok med faglig innhold. Hovedattraksjonen var isskulpturer inspirert virus. Arrangementet i 2019 var en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Det blir ny lysvandring med glimt av livsvitenskap 13. februar 2020. Da flytter vi den inn på Norsk Teknisk Museum.

 • 17. des. 2019

  Hvorfor er det viktig å ta vare på biene og humlene? Og hva har blomsterenger med det å gjøre? Vi inviterte de eldste barna i universitetsbarnehagen til å være bier for en dag i Biomangfoldsuka som var en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. I forbindelse med Oslo Life Science-konferansen 2020 har vi invitert barnehagebarn til å programmere robot-bier.

 • 17. des. 2019

  Norge ligger på verdenstoppen i produksjon av elektronisk avfall. Miljøgiftene fra avfallet fordeler seg i miljøet og tas opp i planter og dyr. Hvordan må vi jobbe lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å få bukt med problemet? Hvordan kan politikere og forbrukere bidra til gode løsninger? Professor Katrine Borgå møtte lokalpolitikere til debatt. Hun er nestleder i konvergensmiljøet AnthroTox som jobber med elektronisk avfall fra både et naturvitenskapelig og et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

 • 17. des. 2019

  På Forskningstorget inviterte vi til aktiviteter om torsken og den store torskequizen i boden vår «Torsken og du!». Hvorfor er medisinske forskere opptatt av torsken? Har du hørt lyden av torsk?

  Under Forskningsdagene inviterte vi også til debatten «I want you to panic – utdanningssektorens rolle i klimakrisen» på Kulturhuset, sammen med Studentparlamentet, UiO:Energi og UiO:Norden. Skal universitetet spille en rolle i å løse klimakrisen? Hvilken effekt har skolestreikene? Må professorer fly, og hvordan skal vi utdanne fremtidige studenter til et bærekraftig arbeidsliv? 

 • 17. des. 2019

  I 2019 har vi fortsatt samarbeidet med Nationaltheatret og UiO:Realfag og teknologi om frokostmøter der vitenskap og kultur møtes. Vi har hatt møter om verdien av havet og dyreforsøk. I 2020 kan du bli med på frokostmøte om lykke under Oslo Life Science-konferansen 12. februar.

 • 17. des. 2019

  SPARK Norway skal bidra til økt innovasjon innen helserelatert livsvitenskap. En kartlegging blant prosjektene viser at innovasjonsprogrammet gir resultater for prosjektene i form av gjennomslag på eksterne søknader. Flere av prosjektlederne har også vært ute i verden og presentert prosjektene sine for potensielle investorer, blant annet på BIO Investor Forum i San Francisco og på Nordic Life Science Days i Malmö.

 • 17. des. 2019

  Innovasjonsprogrammet SPARK Norway arrangerer månedlige åpne møter for alle som vil øke sin kompetanse om veien fra idé til produkt. Tema i år har blant annet vært patentering og verdien av merkevare; datakvalitet og reproduserbarhet; entreprenørskap forretningsmodeller; og tidligfaseproduksjon. SPARK Norway fortsetter med månedlige åpne møter i 2020. Følg med på nettsiden for program og påmelding.

 • 17. des. 2019

  I 2019 har UiOs ledelse for fullt startet arbeidet med å utarbeide planer for ledelse og organisering av Livsvitenskapsbygget. Også prosessen for å velge ut tematiske områder som skal prege bygget, er i full gang ved fakultetene og UiO:Livsvitenskap, på bestilling fra ledelsen. Arbeidet fortsetter utover våren.

 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskap har etablert ulike støtteordninger innen forskning, utdanning og innovasjon som skal bidra til å styrke livsvitenskap ved UiO. I vår var vi på turné på enhetene for å informere om finansieringsmulighetene. I 2019 har vi fortsatt med å gi støtte til internasjonalisering og til livsvitenskapsarrangement i regi av ansatte over hele UiO. Søknadsfristen for begge er 1. juni og 1. desember hvert år. Nytt av året er innovasjonsstipend for studenter knyttet til planlagt biomakerspace i det kommende Livsvitenskapsbygget. Vi har fortsatt årlige utlysninger for innovasjonsprogrammet SPARK Norway og sommerprosjekt for studenter, mens konvergensmiljøutlysningen er planlagt annethvert år. I tillegg har vi en løpende åpen utlysning der flere har fått støtte gjennom året.

 • 17. des. 2019

  Kjernefasiliteter som skal posisjonere seg fram mot det kommende Livsvitenskapsbygget; Senter for bioinformatikk; The Lancet One Health Commision, som ledes av Senter for global helse; HALOS (Hanseatic League of Science – interconnecting infrastructures for life science research and innovation); og Earth Biogenome Project er noen av tiltakene som har fått støtte fra UiO:Livsvitenskap etter åpen søknad.

 • 17. des. 2019

  Førti studenter har fått arbeidserfaring fra forskningsprosjekt med stipend fra UiO:Livsvitenskap i sommer. Psykologistudent Emma Eriksson var en av disse. Hun fikk jobbe i teamet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus som tester en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte. Det svært populære tiltaket med sommerprosjekt ble behørig feiret med posterpriser, studentpresentasjoner og inspirasjonsforedrag i oktober (innfelt). Utlysningen for 2020 er ute nå. Forskere kan melde inn prosjekt innen 31. januar. Studenter kan søke fra 15. januar kl. 08.00

 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskap fikk nytt styre i 2019. Styreleder er for første gang ekstern, og det er like mange representanter fra fakulteter innen humaniora og samfunnsvitenskap som fra medisin og naturvitenskap. Samtidig har satsingen fått sitt første internasjonale strategiske råd. Det får du møte på hovedarrangementet for Oslo Life Science-konferansen 10. februar 2020.

 • 17. des. 2019

  Vi håper vi ser dere alle på Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar 2020. Konferansen er beregnet på alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Gå inn på www.uio.no/oslolifescience for mer informasjon, og meld deg på hovedarrangementet «Life sciences in the next decade» og mottakelsen 10. februar allerede nå. Takk til våre medarrangører for samarbeidet så langt: Oslo Cancer Cluster, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo universitetssykehus (OUS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Bioteknologirådet og Oslo kommune samt konvergensmiljø, fakultet og institutt ved UiO. God jul og godt nytt år til alle!