2019 - Side 2

 • 16. okt. 2019
 • 16. okt. 2019
 • 19. juni 2019
 • 17. des. 2019

  Hvorfor er det viktig å ta vare på biene og humlene? Og hva har blomsterenger med det å gjøre? Vi inviterte de eldste barna i universitetsbarnehagen til å være bier for en dag i Biomangfoldsuka som var en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. I forbindelse med Oslo Life Science-konferansen 2020 har vi invitert barnehagebarn til å programmere robot-bier.

 • 3. juli 2019

  Jo Waaler og Stefan Krauss

 • 27. aug. 2019
 • 16. okt. 2019
 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskap utviklet i 2018, sammen med Bioteknologirådet og edtech-selskapet Creaza, et digitalt univers i livsvitenskap og bioteknologi for ungdomsskolen. Forskningsrådet støttet prosjektet. Temaene i universet er dagsaktuelle og er knyttet opp mot sentrale kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Det egner seg godt for tverrfaglig arbeid. Under Oslo Life Science-konferansen 2019 lanserte vi universet på Ris skole som var pilotskole for prosjektet. I løpet av 2019 har vi arrangert workshop for lærere som vi lære seg hvordan de kan bruke universet i undervisningen. Under Oslo Life Science-konferansen 2020 inviterer vi flere ungdomsskoleelever til å bli kjent med universet.

 • 2. apr. 2019
 • 20. sep. 2019
 • 17. des. 2019
 • 17. des. 2019

  Førti studenter har fått arbeidserfaring fra forskningsprosjekt med stipend fra UiO:Livsvitenskap i sommer. Psykologistudent Emma Eriksson var en av disse. Hun fikk jobbe i teamet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus som tester en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte. Det svært populære tiltaket med sommerprosjekt ble behørig feiret med posterpriser, studentpresentasjoner og inspirasjonsforedrag i oktober (innfelt). Utlysningen for 2020 er ute nå. Forskere kan melde inn prosjekt innen 31. januar. Studenter kan søke fra 15. januar kl. 08.00

 • 22. sep. 2019
 • 17. des. 2019

  Vi hadde «Nordic Organ on a Chip Symposium» i regi av Organ on a chip og the Hybrid Technology Hub Center of Excellence; frokostmøte om persontilpasset kreftbehandling i regi av Personalized Cancer Therapy (PerCaThe); og tverrfaglig workshop i regi av Comparative immunology of fish and humans (COMPARE). Konvergensmiljøene står bak en rekke arrangement også under Oslo Life Science-konferansen 2020.

 • 17. des. 2019

  Vi hadde Bioteknologidagen 2019 i regi av Bioteknologirådet. Her bidro også konvergensmiljøet Epigenetics and bioethics of human embryonic development. Vi hadde også Partnership for Life 2019 i regi av Legemiddelindustrien (LMI) og partnere; og Darwin Day 2019 i regi av UiOs eget Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES). De samme aktørene har tilsvarende arrangement under Oslo Life Science-konferansen 2020. I tillegg har LMI et nordisk arrangement under konferansen i 2020.

 • 17. des. 2019

  Kjernefasiliteter som skal posisjonere seg fram mot det kommende Livsvitenskapsbygget; Senter for bioinformatikk; The Lancet One Health Commision, som ledes av Senter for global helse; HALOS (Hanseatic League of Science – interconnecting infrastructures for life science research and innovation); og Earth Biogenome Project er noen av tiltakene som har fått støtte fra UiO:Livsvitenskap etter åpen søknad.

 • 20. sep. 2019
 • 22. sep. 2019
 • 20. sep. 2019
 • 27. aug. 2019
 • 22. sep. 2019
 • 17. des. 2019

  8. februar ble byggestart for Livsvitenskapsbygget markert i Gaustadbekkdalen. Statsminister Erna Solberg tok første spadetak. Nå er det full aktivitet på tomta, og på statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 830 millioner kroner til byggeprosjektet. Bygget skal bidra til økt internasjonal konkurransekraft og verdiskaping innen livsvitenskap og være en ressurs for livsvitenskapsaktører i hele Osloregionen.

 • 17. des. 2019

  Vi håper vi ser dere alle på Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar 2020. Konferansen er beregnet på alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Gå inn på www.uio.no/oslolifescience for mer informasjon, og meld deg på hovedarrangementet «Life sciences in the next decade» og mottakelsen 10. februar allerede nå. Takk til våre medarrangører for samarbeidet så langt: Oslo Cancer Cluster, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo universitetssykehus (OUS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Bioteknologirådet og Oslo kommune samt konvergensmiljø, fakultet og institutt ved UiO. God jul og godt nytt år til alle!