2019 - Side 4

 • 22. sep. 2019
 • 17. des. 2019
 • 27. aug. 2019
 • 16. nov. 2019
 • 12. feb. 2019
 • 12. feb. 2019
 • 12. feb. 2019
 • 3. juli 2019

  Marte Fauskanger, Anders Tveita og Ida Jonson

 • 17. des. 2019

  På Forskningstorget inviterte vi til aktiviteter om torsken og den store torskequizen i boden vår «Torsken og du!». Hvorfor er medisinske forskere opptatt av torsken? Har du hørt lyden av torsk?

  Under Forskningsdagene inviterte vi også til debatten «I want you to panic – utdanningssektorens rolle i klimakrisen» på Kulturhuset, sammen med Studentparlamentet, UiO:Energi og UiO:Norden. Skal universitetet spille en rolle i å løse klimakrisen? Hvilken effekt har skolestreikene? Må professorer fly, og hvordan skal vi utdanne fremtidige studenter til et bærekraftig arbeidsliv? 

 • 17. des. 2019

  Norge ligger på verdenstoppen i produksjon av elektronisk avfall. Miljøgiftene fra avfallet fordeler seg i miljøet og tas opp i planter og dyr. Hvordan må vi jobbe lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å få bukt med problemet? Hvordan kan politikere og forbrukere bidra til gode løsninger? Professor Katrine Borgå møtte lokalpolitikere til debatt. Hun er nestleder i konvergensmiljøet AnthroTox som jobber med elektronisk avfall fra både et naturvitenskapelig og et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

 • 23. mai 2019
 • 22. sep. 2019
 • 10. sep. 2019
 • 3. juli 2019

  Geir Christensen og Maria Vistnes

 • 3. juli 2019

  Aina Rengmark (Inven2), Alessandro Cataliotti, Henriette Andresen,  Lise Román Moltzau og Finn Olav Levy

 • 3. juli 2019

  Ana Isabel Costa Calejo 

 • 16. nov. 2019
 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskaps største enkelttiltak er ordningen med finansiering av tverrfaglige forskningsgrupper – konvergensmiljø – som skal løse store samfunnsutfordringer inne helse og miljø. De får stipendiat- og postdoktorstillinger samt driftsmidler. Søknadsprosessen for de nye konvergensmiljøene startet med dating på tvers av fag høsten 2018 og ledet fram til åtte nye tverrfaglige forskningsgrupper våren 2019. De skal forske på diabetes, organdonasjon, bevissthet, immunsystemet, bevis i voldtektssaker, mentale lidelser, medisinplanter og kreft.

 • 17. des. 2019

  UiO:Livsvitenskap fikk nytt styre i 2019. Styreleder er for første gang ekstern, og det er like mange representanter fra fakulteter innen humaniora og samfunnsvitenskap som fra medisin og naturvitenskap. Samtidig har satsingen fått sitt første internasjonale strategiske råd. Det får du møte på hovedarrangementet for Oslo Life Science-konferansen 10. februar 2020.

 • 16. nov. 2019
 • 17. des. 2019

  I februar arrangerte vi Oslo Life Science-konferansen for fjerde gang – konferansen for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. På hovedarrangementet om helsenæring 11. februar, presenterte helseminister Bent Høie den nye helsenæringsmeldingen. Vi viste også fram inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og industri som gir verdi for pasienter og samfunn. Med oss på laget hadde vi Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Legemiddelindustrien. I 2020 inviterer vi til hovedarrangementet «Life sciences in the next decade» og mottakelse 10. februar. 

 • 19. nov. 2019
 • 19. nov. 2019
 • 3. juli 2019

  Pål Trosvik og Erik De Muinck

 • 17. des. 2019

  For andre gang arrangerte UiO og NMBU «Unge talenter – karrieremuligheter utenfor akademia» for studenter, stipendiater og postdoktorer under Oslo Life Science-konferansen. Vi hadde innledninger fra ulike typer bedrifter og 1:1-møter med mellom deltakerne og bedriftene. Arrangementet er et samarbeid mellom UiO:Livsvitenskap, NMBU, stipendiatforeningene ved UiO og NMBU samt Karrieresentrene ved UiO og NMBU. Vi gjentar det populære arrangementet 11. februar 2020. I høst inviterte også, vi sammen med Thermo Fisher Scientific, studenter til arrangementet «Stor satsing på livsvitenskap og helsenæring i Oslo – hvordan kan du bli en del av det?» i forbindelse med Karriereuka ved UiO.