2019 - Side 6

  • 17. des. 2019

    UiO:Livsvitenskap har etablert ulike støtteordninger innen forskning, utdanning og innovasjon som skal bidra til å styrke livsvitenskap ved UiO. I vår var vi på turné på enhetene for å informere om finansieringsmulighetene. I 2019 har vi fortsatt med å gi støtte til internasjonalisering og til livsvitenskapsarrangement i regi av ansatte over hele UiO. Søknadsfristen for begge er 1. juni og 1. desember hvert år. Nytt av året er innovasjonsstipend for studenter knyttet til planlagt biomakerspace i det kommende Livsvitenskapsbygget. Vi har fortsatt årlige utlysninger for innovasjonsprogrammet SPARK Norway og sommerprosjekt for studenter, mens konvergensmiljøutlysningen er planlagt annethvert år. I tillegg har vi en løpende åpen utlysning der flere har fått støtte gjennom året.

  • 19. juni 2019
  • 17. des. 2019

    For andre gang avsluttet vi Oslo Life Science-konferansen med lysvandring med glimt av livsvitenskap for Oslos befolkning i Botanisk hage. Flere fakulteter fra UiO og Naturhistorisk museum deltok med faglig innhold. Hovedattraksjonen var isskulpturer inspirert virus. Arrangementet i 2019 var en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Det blir ny lysvandring med glimt av livsvitenskap 13. februar 2020. Da flytter vi den inn på Norsk Teknisk Museum.