English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Vårt primære virkemiddel for å nå dette målet er finansiering av konvergensmiljøer – tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. I første søknadsrunde, konvergensmiljø I, i 2016/2017 finansierte vi sju miljøer. En ny søknadsrunde, konvergensmiljø II startet i august 2018.

Konvergensmiljø II

Søknadsrunde for konvergensmiljø II begynte i august 2018 og skal ende opp i 5–6 nye tverrfaglige forskningsgrupper.

Konvergensmiljø I

Konvergensmiljøene som ble etablert i 2017, studerer menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, menneskets genetiske historie, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

Livsvitenskapsforskning ved UiO

Forskningsaktuelt

  • marius_f_maurstad_hagen_660 Livsvitenskap: Studenter i full sving med forskningsprosjekter 18. juni 2018 14:32

    I løpet av det neste halvåret skal 67 studenter jobbe på forskningsprosjekter med sommerstipend fra UiO:Livsvitenskap. Ved Naturhistorisk museum er bachelorstudenten Marius F. Maurstad allerede i full sving med sitt prosjekt. Han studerer biller på molekylnivå for å forstå hvordan klimaendringer påvirker utbredelse og evolusjon, og i verste fall utryddelse, av arter – drømmejobben ifølge ham selv.