English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Vårt primære virkemiddel for å nå dette målet er finansiering av konvergensmiljø  tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. Vi har seks grupper, konvergensmiljø I, som ble etablert etter første søknadsrunde i 2016/2017 og åtte grupper, konvergensmiljø II som ble etablert etter andre søknadsrunde i 2018/2019. En tredje søknadsrunde for finansiering av konvergsmiljø, konvergensmiljø III foregikk i 2020/2021.

Tverrfaglig helseforskning

Konvergensmiljøet PERCATHE har en ny tilnærming til kreftbehandling.

Tverrfaglig miljøforskning

Konvergensmiljøet AnthroTOX håndterer elektronisk avfall.