English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning.

Konvergensmiljø

Menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, menneskets genetiske historie, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

Det er noe av det som skal under lupen i sju konvergensmiljø som har fått finansiering fra UiO:Livsvitenskap fra 2017.

Livsvitenskapsforskning ved UiO

Forskningsaktuelt

  • kreftcelleweb507 Cellens onde tvilling 13. mars 2018 16:30

    At organismene ble flercellete og dannet grunnlag for avansert liv, har en skyggeside: Kreft.