English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Vårt primære virkemiddel for å nå dette målet er finansiering av konvergensmiljøer – tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. Vi har seks konvergensmiljø, konvergensmiljø I, som ble etablert etter første søknadsrunde i 2016/2017 finansierte vi sju miljøer. En ny søknadsrunde, konvergensmiljø II, startet i august 2018.

Konvergensmiljø II

Søknadsrunde for konvergensmiljø II begynte i august 2018 og skal ende opp i 5–6 nye tverrfaglige forskningsgrupper.

Konvergensmiljø I

Konvergensmiljøene som ble etablert i 2017, studerer menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

Livsvitenskapsforskning ved UiO

Forskningsaktuelt