English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Vårt primære virkemiddel for å nå dette målet er finansiering av konvergensmiljø  tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. Vi har seks grupper, konvergensmiljø I, som ble etablert etter første søknadsrunde i 2016/2017 og åtte grupper, konvergensmiljø II som blir etablert etter andre søknadsrunde i 2018/2019.

Konvergensmiljø II

Konvergensmiljøa som blir etablert i 2019 skal studere diabetes, organdonasjon, bevisstheit, immunsystemet, bevis i valdtektssaker, mentale lidingar, medisinplantar og kreft.
 

Konvergensmiljø I

Konvergensmiljøene som ble etablert i 2017, studerer menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

Tverrfaglig helseforskning

Konvergensmiljøet PERCATHE har en ny tilnærming til kreftbehandling.

Tverrfaglig miljøforskning

Konvergensmiljøet AnthroTOX håndterer elektronisk avfall.

Livsvitenskap ved UiO