English version of this page

Konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap finansierer konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som går løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Konvergensmiljøene her starter opp høsten 2017 og er resultatet av en søknadsprosess i 2016/2017. Den neste søknadsrunden er planlagt med søknadsfrist mot slutten av 2018 og oppstart av konvergensmiljøene i 2019. Følg med på våre sider for finansiering.

AnthroTOX – Combining natural and social sciences to understand and manage global anthropogenic toxicants

Konvergensmiljøet skal kombinere natur- og samfunnsvitenskap for å forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter bedre. Det skal finne ut hvordan miljøprosesser og sosiale strukturer, og koblingen mellom disse, har betydning for spredning og virkning av miljøgifter fra elektronisk avfall. Dette skal undersøkes på tvers av samfunn og økosystem med feltstudier i Tanzania og data fra Arktis. Les mer (på engelsk).

Konsortium (fra venstre)
Paul Wenzel Geissler, professor, Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (leder)
Katrine Borgå, professor, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Knut Breivik, professor II, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Susanne Bauer, førsteamanuensis, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ruth Prince, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Comparative immunology of fish and humans (COMPARE)

Konvergensmiljøet skal finne ut i detalj hvordan det spesielle immunsystemet til torsk fungerer og hva det betyr for immunsykdommer hos mennesker. Resultatene vil ha betydning for både framtidig akvakultur og humanmedisin. I tillegg det være en samfunnsvitenskapelig case for diskusjonen rundt mulighetene for genmodifisering av fisk og mennesker. Les mer (på engelsk).

Konsortium (fra venstre)
Kjetill S. Jakobsen, professor, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Institutt for biovitenskap (IBV), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (leder)
Sissel Jentoft, seniorrådgiver, CEES
Ole Christian Lingjærde, professor, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Shuo-Wang Qiao, førsteamanuensis, Senter for immunregulering (CIR), Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Epigenetics and bioethics of human embryonic development

Konvergensmiljøet skal forstå hvordan epigenetikk påvirker tidlig fosterutvikling hos mennesker og hva det betyr for menneskets reproduksjon. Dette skal også belyses etisk. Et overordnet mål er å forstå hvordan epigenetisk informasjon overføres fra en generasjon til den neste hos mennesker. Les mer (på engelsk).

Konsortium (fra venstre)
Arne Klungland, professor II, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet og Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus (OUS) (leder)
Anna Smajdor, førsteamanuensis, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet
Péter Fedorcsák, professor II, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet og Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS
Gareth D. Greggains, forsker, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS
Kari Nyheim Solbrække, professor, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Programmable Cell-like Compartments

Konvergensmiljøet vil utvikle en «smart» teknologi som skal kunne brukes universelt innen både helse og miljø. Det vil utvikle celleliknende enheter som i framtida kan settes sammen og programmeres til å oppdage og deaktivere skadelige stoffer slik som sykdomsfremkallende mikroorganismer, kreftceller som sprer seg, mikropartikler av plast og tungmetaller. Les mer (på engelsk).

Konsortium (fra venstre)
Irep Gözen, gruppeleder, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Det medisinske fakultet og Kjemisk institutt, Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (leder)
Andreas Carlson, førsteamanuensis, Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Harald Stenmark, professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
Gry Oftedal, forsker, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet

Organ on a chip and nano-devices (CHIP)

Konvergensmiljøet vil lage en «organ på brikke»-plattform. Den vil kunne bli et kraftig verktøy for å forstå og teste ulike fysiologiske funksjoner og nye behandlinger. Les mer (på engelsk).
 

Konsortium (fra venstre)
Stefan Krauss, forsker, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus (OUS) (leder)
Ørjan G. Martinsen, professor, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Philipp Häfliger, professor, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ola Nilsen, professor, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Steven Wilson, førsteamanuensis, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Krauss fikk nylig støtte til et Senter for fremragende forskning (SFF) fra Norges forskningsråd om samme tema. Støtten fra UiO:Livsvitenskap gjør at senteret kan utvides med flere fagområder som fysikk og kjemi. Andre samarbeidspartnere i SFF-et:

The genetic history of Eastern Eurasia (ARCH-GEN)

Konvergensmiljøet vil blant annet avdekke vandringsmønster og prosessene som har formet det kulturelle og genetiske landskapet til menneskepopulasjoner i Øst-Eurasia. Det vil bruke en rekke tverrfaglige verktøy og tilnærminger. Les mer (på engelsk)

Konsortium (fra venstre)
Nils Chr. Stenseth, professor, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Institutt for biovitenskap (IBV), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (leder)
Jan Bill, professor, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum
Chen Yong Zhi, Inner Mongolia Museum (ikke på bildet)

Personalised cancer therapies (PERCATHE)

Konvergensmiljøet vil utvikle en ny tilnærming til persontilpasset kreftbehandling med utgangspunkt i matematiske, statistiske og biologiske metoder. Det vil også ivareta de etiske, samfunnsmessige og regulatoriske perspektivene. Les mer (på engelsk)

Konsortium (fra venstre)
Arnoldo Frigessi, professor, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinsk fakultet og BigInsight (leder)
Kjetil Taskén, professor og direktør, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Det medisinske fakultet
Vessela Kristensen, professor, Institutt for kliniske medisin, Det medisinske fakultet
Åslaug Helland, førsteamanuensis, Institutt for kliniske medisin, Det medisinske fakultet
Alvaro Köhn-Luque, postdoktor, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinsk fakultet
Publisert 2. mai 2017 15:36 - Sist endret 12. mai 2017 10:14