English version of this page

Konvergensmiljø I

UiO:Livsvitenskap finansierer konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som går løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Bilder av alle deltakerne i konvergensmiljøeneKonvergensmiljøene her starter opp høsten 2017 og er resultatet av en søknadsprosess i 2016/2017.

Den neste søknadsrunden starter i august 2018.

  • AnthroTOX – Combining natural and social sciences to understand and manage global anthropogenic toxicants skal kombinere natur- og samfunnsvitenskap for å forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter bedre. Det skal finne ut hvordan miljøprosesser og sosiale strukturer, og koblingen mellom disse, har betydning for spredning og virkning av miljøgifter fra elektronisk avfall. Dette skal undersøkes på tvers av samfunn og økosystem med feltstudier i Tanzania og data fra Arktis. Les mer (på engelsk).
  • Epigenetics and bioethics of human embryonic development skal forstå hvordan epigenetikk påvirker tidlig fosterutvikling hos mennesker og hva det betyr for menneskets reproduksjon. Dette skal også belyses etisk. Et overordnet mål er å forstå hvordan epigenetisk informasjon overføres fra en generasjon til den neste hos mennesker. Les mer (på engelsk).

  • Programmable Cell-like Compartments vil utvikle en «smart» teknologi som skal kunne brukes universelt innen både helse og miljø. Det vil utvikle celleliknende enheter som i framtida kan settes sammen og programmeres til å oppdage og deaktivere skadelige stoffer slik som sykdomsfremkallende mikroorganismer, kreftceller som sprer seg, mikropartikler av plast og tungmetaller. Les mer (på engelsk).

  • Comparative immunology of fish and humans (COMPARE) skal finne ut i detalj hvordan det spesielle immunsystemet til torsk fungerer og hva det betyr for immunsykdommer hos mennesker. Resultatene vil ha betydning for både framtidig akvakultur og humanmedisin. I tillegg det være en samfunnsvitenskapelig case for diskusjonen rundt mulighetene for genmodifisering av fisk og mennesker. Les mer (på engelsk).

  • Organ on a chip and nano-devices (CHIP) vil lage en «organ på brikke»-plattform. Den vil kunne bli et kraftig verktøy for å forstå og teste ulike fysiologiske funksjoner og nye behandlinger. Les mer (på engelsk).
    Krauss fikk nylig støtte til et Senter for fremragende forskning (SFF) fra Norges forskningsråd om samme tema. Støtten fra UiO:Livsvitenskap gjør at senteret kan utvides med flere fagområder som fysikk og kjemi.

  • Personalised cancer therapies (PERCATHE) vil utvikle en ny tilnærming til persontilpasset kreftbehandling med utgangspunkt i matematiske, statistiske og biologiske metoder. Det vil også ivareta de etiske, samfunnsmessige og regulatoriske perspektivene. Les mer (på engelsk)

  • The genetic history of Eastern Eurasia (ARCH-GEN) vil blant annet avdekke vandringsmønster og prosessene som har formet det kulturelle og genetiske landskapet til menneskepopulasjoner i Øst-Eurasia. Det vil bruke en rekke tverrfaglige verktøy og tilnærminger. Les mer (på engelsk)

Publisert 2. mai 2017 15:36 - Sist endret 6. aug. 2018 12:37