English version of this page

Oslo Life Science konferansen 2021

Oslo Life Science konferansen 2021

Vi hadde fem dager med arrangement om helse, medisin, etikk og pandemi for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Den sjette Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap og partnere var hovedsakelig digital. 

Følg aktivitet på Twitter: #oslolifescience

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap
Medarrangører i 2021: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), The Life Science Cluster,  Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO og fakulteter ved UiO