Hvem skal bruke bygget?

I det nye livsvitenskapsbygget skal ansatte og studenter fra Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og Livsvitenskap på UiO i tillegg til ansatte fra Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus, inn.

Fordeling enheter

 • Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  230 ansatte (alle kategorier vitenskapelig ansatte, doktorgradsstipendiater, postdoktorer, administrativt ansatte)
 • Farmasøytisk institutt
  217 ansatte
 • Livsvitenskap
  ca 350 ansatte innen livsvitenskap
  • NCMM, Det medisinske fakultet utgjør ca. 120 av disse
  • de resterende vil blant annet være knyttet til:
   • kjernefasiliteter koblet til kompetansemiljøer ved kjemi, farmasi og NCMM som strukturbiologi, kjemisk biologi og computational life science;
   • det er også planlagt en hub-node-struktur med sentrale aktiviteter også i nybygget knyttet til proteomikk, imaging og elektronmikrosopi, foruten noen modellorganismer;
   • samt en rekke tverrfaglige forskningsgrupper som får mulighet til samlokalisering over kortere eller lengre tid, et eksempel på slike tverrfaglige grupper er konvergensmiljøene, her ble de første etablert våren 2017, og nye vil komme til fram mot at bygget står ferdig
 • 280 masterstudenter
 • I tillegg kommer det ansatte fra Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus
Publisert 8. okt. 2021 14:33 - Sist endret 13. okt. 2021 12:44