English version of this page

Internasjonalt strategisk råd (SAB)

UiO:Livsvitenskap fikk sitt første internasjonale strategiske råd (Strategic Advisory Board – SAB) 1. august 2019. Rådet skal møtes første gang under Oslo Life Science-konferansen i februar 2020.

Mandat

  1. Bidra til UiO:Livsvitenskaps forskningsaktivitet ved å evaluere og gi råd om aktivitetene og ved å fungere som vitenskapelig rådgiver for direktøren og styret for UiO:Livsvitenskap.
  2. Vurdere eksisterende studieprogrammer innen livsvitenskap og foreslå egnede tiltak for UiO:Livsvitenskap for å fremme framtidig tverrfaglig livsvitenskapsutdanning ved UiO.
  3. Evaluere innovasjonstiltak innen livsvitenskap ved UiO generelt og i regi av UiO:Livsvitenskap spesielt.

Medlemmer 1. august 2019–31. juli 2021

Sirpa Jalkanen

professor i immunologi og direktør for MediCity, Åbo universitet

 

 

 

 

Jari Koistinaho

direktør for Neuroscience Center, Helsinki Institute of Life Science, Helsingfors universitet og professor i regenerativ medisin, Universitetet i Øst-Finland

 

 

 

 

Melissa Parker

professor i medisinsk antropologi, Department of Global Health and Development, London School of Hygiene and Tropical Medicine

 

 

 

 

Laurence D. Hurst

professor i evolusjonsgenetikk og direktør for Milner Centre for Evolution Department of Biology and Biochemistry, the University of Bath

 

 

 

 

Publisert 27. aug. 2019 12:03 - Sist endret 27. aug. 2019 12:29