Hovedarrangement om helsenæring Oslo Life Science 2019

Vi viser fram inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og industri som gir verdi for pasienter og samfunn.

Du møter inviterte innledere fra Bayers toppledelse, FinnGen, Siemens og Roche sammen med innovative forskere fra UiO og OUS. Helseministeren presenterer ny stortingsmelding om helsenæring, og vi kjører debatt om helsenæring. Du får også siste nytt om livsvitenskapsbygget ved UiO og betydningen det får for vitenskap og næringsutvikling.

Arrangementet holdes på engelsk.

Publisert 7. jan. 2019 15:42 - Sist endret 22. feb. 2019 08:45