English version of this page

Oslo Life Science konferansen 11.-17. februar 2022

Tilbakebiikk fra konferansen

Takk til alle som deltok på arrangementer på Oslo Life Science 2022. Vi hadde fem dager med arrangement om pandemi og beredskap, innovasjon, helse, medisin og livsvitenskapsindustri for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Vi arrangerte også konserten "The lapse of time" i Frogner kirke. Den syvende Oslo Life Science-konferansen var åpen for alle og gratis å delta på.

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap
Medarrangører i 2022: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus, The Life Science Cluster, SINTEF, Tekna, Legemiddelindustrien (LMI), Bioteknologirådet, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO, Veksthuset for livsvitenskap ved UiO, enheter og fakulteter ved UiO, Karrieresenteret ved UiO og Oslo kommune.