Bioteknologidagen 2022 Oslo - Genterapi: nåtid og fremtid

Hva er dagens genterapi og hva er mulighetene i fremtiden?

«Verdens dyreste medisin», en genterapi, ble tilgjengelig for norske pasienter i 2021. Det er den tredje genterapien som har fått godkjent offentlig finansiering. Samtidig er flere genterapier under vurdering for offentlig finansiering, og nye genterapier er under utvikling. Genterapi kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser, men har ukjent langtidseffekt. På Bioteknologidagen i Oslo skal vi snakke om: Hva er genterapi og hvordan hjelper genterapi pasienter i dag? Hva blir mulig å gjøre fremover og hva er utfordringene ved å ta i bruk genterapi? Hvordan skal vi prioritere når nye legemidler som genterapi har ukjent langtidseffekt?

Du møter:

  • Johanna Olweus professor, Seksjon for kreftimmunologi, Oslo universitetssykehus 
  • Karl-Johan Malmberg, Senter for avansert celleterapi, Oslo universitetssykehus
  • Ragnheidur Bragadottir, overlege ved Øyeavdeling ved Oslo universitetssykehus

  • Bushra Ishaq lege og forsker i etikk og sosial medisin, MF vitenskapelig høyskole og UiO

  • Maja Sommerfeldt Grønvold, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk

  • Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet

  • Jens Petter Berg, prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO
  • Emma Maria Haapaniemi, gruppeleder for gruppe for presisjonspediatri og genredigering ved Norsk senter for molekylærmedisin, UiO
  • Martin Smestad, Retinitis Pigmentosa Foreningen

Se hele programmet og meld deg på (lenke til Bioteknologirådets nettsider)

Arrangementet holdes på norsk.


Bildet kan inneholde: kjole, gjøre, rektangel, sirkel, magenta.

Arrangør

Bioteknologirådet
Publisert 15. des. 2021 13:03 - Sist endret 28. feb. 2022 12:24