English version of this page

En hjertesak: Organdonasjon ved hjertestans. Hvordan trekkes grensen mellom liv og død ved cDCD?

Høsten 2021 ble metoden for organdonasjon kalt cDCD (kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død) godkjent i Norge etter en lang og grundig prosess. I denne prosessen ble det stilt kritiske spørsmål. Metoden brukes allerede i mange andre land. For å opprettholde den gode tilliten til helsevesenet i spørsmålene rundt organdonasjon, ønsker vi å gi et innblikk i hvordan cDCD praktisk vil utføres: Hvordan tas det hensyn til den døende pasienten og pårørende? Hva er egentlig cDCD?

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Enkel bevertning serveres fra klokken 18:30.

Etter to korte innledninger vil et panel diskutere og svare på innsendte spørsmål.

Panelet vil bestå av: 

  • Torgunn Bø Syversen, donorsykepleier/intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus 
  • Morten Horn, Overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus 
  • Berge Solberg, Professor i medisinsk etikk ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
  • Marius Timmann Mjaaland, Professor i religionsfilosofi og systematisk teologi ved teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og gruppeleder i 3DR 
  • Søren Erik Pischke, Forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, overlege ved avdeling for anestesiologi og intensivmedisin ved Oslo Universitetssykehus og gruppeleder i 3DR 
  • Jørgen Dahlberg, Forsker ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo 

Påmelding

Emneord: Organdonasjon, tverrfaglig, forskning, medisinsk forskning
Publisert 3. des. 2021 16:59 - Sist endret 28. feb. 2022 12:24