English version of this page

Livet etter stråleterapi: Protonterapi kan redusere bivirkninger

Seminaret vil gi et overblikk over strålebehandling av kreft, med fokus på protonterapi som er en ny behandlingsform i forhold til dagens røntgenterapi. Her vil man få kunnskap om hvilke fordeler protonterapi kan gi for kreftpasienter sammenliknet med dagens stråleterapi, der fokus vil være på reduksjon av bivirkninger. I tillegg vil man få høre erfaringene til en tidligere hode- og halskreftpasient, både fra selve behandlingen og tiden etter.

Bildet kan inneholde: organisme, gjøre, sirkel, terrestrisk plante, merke.

Kreftbehandling har som mål å helbrede pasienten ved å fjerne eller drepe alle kreftcellene. Det er imidlertid vanskelig å oppnå helbredelse uten bivirkninger. I stråleterapi blir pasienten vanligvis behandlet med røntgenstråler med høy energi, hvilket også kan føre til skader på friskt vev. Dermed kan pasienten oppleve akutte bivirkninger i løpet av, eller rett etter, strålebehandlingen. I lengre tid etter at kreftbehandlingen er ferdig kan andre bivirkninger oppstå. Slike kroniske skader kan redusere enkelte organers funksjon og  gi markert redusert livskvalitet. Disse bivirkningene kan være milde for noen og alvorlige for andre. Derfor er det viktig å tenke på hvordan man kan redusere eller forhindre bivirkninger når man planlegger kreftbehandling. 

Det første protonterapisenteret i Norge vil åpnes på Radiumhospitalet i 2024. Med protoner er det mulig å bestråle svulsten uten å påvirke det friske vevet i like stor grad som ved røntgenbasert behandling, noe som forhåpentligvis vil føre til mindre bivirkninger, både akutte og kroniske.

Målet med forskningsmiljøet vårt, PROCCA, er å studere og sammenligne bivirkninger hos pasienter med hode- og halskreft som er behandlet med røntgen- eller protonstråling. Videre vil vi undersøke hvordan man kan redusere bivirkninger ved stråleterapi og dermed øke livskvaliteten for kreftpasienter. 

Arrangementet er på norsk.

Påmelding

Program:

17:00 – 18:15
- Tekniske sider ved stråleterapi og protonterapi - Eirik Malinen (UiO, OUS)
- Strålebehandling av hode- og halskreft - Einar Dale (OUS)
- Akutte bivirkninger og seneffekter etter behandling for hode- og halskreft - Cecilie Delphin Amdal (OUS)
- Psykologiske utfordringer etter strålebehandling av hode- og halskreft - Silje Endresen Reme (UiO)
- Egne erfaringer etter strålebehandling av hode- og halskreft - Chris Foss

18:15 – 18:45
- Kaffepause
 

18:45 – 19:15
- Diskusjon + spørsmål/svar med deltakerne

Publisert 3. des. 2021 16:59 - Sist endret 28. feb. 2022 12:24