Bli kjent med digitalt verktøy i livsvitenskap og bioteknologi for ungdomsskolen

Livsvitenskap skal bidra til at vi løser store samfunnsutfordringer innen bærekraft, helse og miljø med tverrfaglig samarbeid. Her har bio- og genteknologi en helt sentral rolle. Temaene i det nye digitale universet i livsvitenskap og bioteknologi er knyttet opp mot kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Universet egner seg godt for tverrfaglig arbeid og gir mestring for elever på ulike nivåer faglig.

For skoleklasser på ungdomsskolen. Vi sender invitasjon til utvalgte skoler i uke 51.

Vi har begrenset antall plasser (150 elever), og arrangementet er fulltegnet.
Send e-post til livsvitenskap@uio.no om dere vil stå på venteliste.

Program 

09:45 Oppmøte i resepsjonen på Norsk Teknisk Museum

10:00 Introduksjon til universet ved Bioteknologirådet og Universitetet i Oslo (UiO)

I universet får elevene innsikt i forskningsprosjekter innen livsvitenskap ved UiO. Dere får møte Stian Kogler som nylig har tatt mastergrad i kjemi ved UiO. Han er ekspert med ett av temaene elevene kan jobbe med i det digitale universet nemlig organ-on-a-chip – mini-organer som blir dyrket på biologiske kretskort! Denne teknologien åpner dører for raskere utvikling av nye medisiner og redusert bruk av dyreforsøk.

10.20 Slik bruker du verktøyet og dagens oppgave ved Creaza, Bioteknologirådet og UiO

10.30 Elevene jobber med oppgaven i grupper på 3 og 3. Vi har bærbare PC-er til alle.

11.10 Eleveksempler

11.30 Lunsj (inkludert)

12.00 Slutt 

Om universet

Det digitale universet i livsvitenskap og bioteknologi inneholder åtte oppgaver om dagsaktuelle problemstillinger. 

Ved hjelp av scener og rekvisitter i universet kan elevene lage egne historier i form av animasjoner og videoer.

  • Genmodifiserte dyr: En glad laks?
  • Genetiske selvtester: Hva skjer med energidrikken i kroppen?
  • Gentester og genetiske opplysninger: Genbokas hemmeligheter
  • Genmodifiserte planter: Framtidas potetgull?
  • Mennesker og dyr: Hvorfor studerer vi dyr for å få kunnskap om mennesker?
  • Persontilpasset medisin: Medisin tilpasset dine gener
  • Genterapi: Klipp og lim i menneskets gener
  • Kloning: Kloning og gjenoppliving av utryddede arter

Les mer om universet på Bioteknologirådets nettside

Se kort video om bruk av verktøyet:

Universet er utarbeidet av UiO:Livsvitenskap og Bioteknologirådet i samarbeid med teknologiselskapet Creaza, med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd. Utdanningsetaten i Oslo støtter prosjektet og inviterte skoler til å delta. Elever og lærere ved Ris skole har vært pilotskole og bidratt med innspill på oppgaver og ressurssider.


Arrangementet er en del av den årlige Oslo Life Science-konferansen.

Publisert 5. des. 2019 16:08 - Sist endret 18. jan. 2020 11:30