English version of this page

Hovedarrangement Oslo Life Science 2021: Life sciences and global societal challenges

Velkommen til Oslo Life Science konferansen 2021! Ved å bruke covid-19 som eksempel, fokuserer vi på livsvitenskapens rolle i å forstå og løse globale samfunnsutfordringer. Hvilke erfaringer har vi høstet ett år etter at pandemien startet? Hva forsker livsvitenskapforskere på for å forhindre nye pandemier? Hvilke tiltak kan vi gjøre for å være beredt på en ny global pandemi? Og hva gjøres for å stoppe covid-19-pandemien globalt?

Arrangementet holdes på engelsk.


 

Publisert 9. des. 2020 21:38 - Sist endret 15. jan. 2021 15:10