Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar 2020

Den femte Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap og partnere. 

Fire dager med arrangement om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. 

Bilder og videoer fra hovedarrangementet i 2019.

Følg aktivitet på Twitter: #oslolifescience