Lysvandring med glimt av livsvitenskap

Vi inviterer Oslos befolkning til lysvandring med glimt av livsvitenskap på Norsk Teknisk Museum. Gratis inngang i forbindelse med arrangementet.

Ingen påmelding, men vis gjerne interesse for arrangementet på Facebook.

Vi setter opp en rekke stasjoner med aktiviteter for store og små lagt opp som en lysvandring inne på Norsk Teknisk Museum.

På stasjonene møter dere forskere fra UiO som jobber med livsvitenskap. Bildet på banneret er tatt av Michael Joseph Krzyzaniak, som jobber med rytme, musikk og bevegelse. På én av stasjonene møter ham og robotene hans. Du får også møte en rekke andre forskere som jobber med medisin, biovitenskap, farmasi, fysikk, psykologi og kjemi.

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos største satsing noensinne. Her jobber forskere ved UiO for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Innen helse handler det blant annet om å finne bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle sykdommer. Innen miljø handler det blant annet om å få bedre kunnskap om hvordan vi tar vare på naturressurser. I 2024 får Oslo et gigantisk livsvitenskapsbygg i Gaustadbekkdalen.

De to siste årene har lysvandringen vært ute i Botanisk hage. Her ser du noen av aktivitetene fra 2019:


Arrangør

UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap, Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt, Fysisk institutt, Det odontologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt, RITMO og Teknisk museum
Publisert 19. nov. 2019 14:50 - Sist endret 18. jan. 2020 11:32