Carl Henrik Gørbitz

Direktør UiO:Livsvitenskap
Bilde av Carl Henrik Gørbitz
English version of this page
Telefon 90649069
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 2. et. 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap har som funksjon å legge til rette for, initiere og støtte tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon knyttet til helse, miljø og bærekraft ved Universitetet i Oslo. Samtidig bidrar vi aktivt til å profilere UiOs livsvitenskapsaktiviteter ved interne arrangementer og overfor relevante eksterne aktører og institusjoner innenfor samfunnsliv, helseindustri m.m.

Faglige interesser

Vi studerer krystallstrukturene til ulike aminosyrer og peptider, enten alene eller i komplekser med andre utvalgte forbindelser.

Vi gjør systematiske undersøkelser av hvordan disse biomolekylene vekselvirker med hverandre. Det gjør oss i stand til å bruke dem som verktøy i konstruksjon (crystal engineering) av nye typer organiske nanomaterialer. Nanomaterialene brukes til lagring og frigivelse av spesifikke bioaktive stoffer ved adsorbsjon og desorbsjon, som sensorer, kunstige reseptorer, katalysatorer m.m.

Énkrystall røntgendiffraksjonsstudier er vår viktigste vitenskapelige metode.

Denne suppleres av

 • modellberegninger
 • strukturprediksjon
 • databasestudier
 • studier under ekstreme betingelser som høyt trykk og/eller høy temperatur.
Emneord: Livsvitenskap, Aminosyrer, Peptider, Krystallstrukturer, Organiske materialer, Strukturdatabaser

Publikasjoner

 • Friedman, Yael; Watzl, Sebastian; Oftedal, Gry & Görbitz, Carl Henrik (2022). Kurering, heling og habilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(5). doi: 10.4045/tidsskr.21.0653.
 • Zawadzka, Malgorzata Elzbieta; Racz, Beatrix; Ambrosini, Dario; Görbitz, Carl Henrik; Morth, Jens Preben & Wilkins, Alistair L. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Searching for a UV-filter in the eyes of high-flying birds. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11(1). doi: 10.1038/s41598-020-79533-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Welberry, Thomas Richard & Görbitz, Carl Henrik (2019). Simulation of diffuse scattering in DL-norleucine. Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials. ISSN 2052-5192. 75, s. 393–405. doi: 10.1107/S2052520619004839.
 • Cuppen, Herma M.; Smets, Mireille M. H.; Krieger, Annika M.; Van Den Ende, Joost A.; Meekes, Hugo & Van Eck, Ernst R. H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The Rich Solid-State Phase Behavior of l -Phenylalanine: Disappearing Polymorphs and High Temperature Forms. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 19(3), s. 1709–1719. doi: 10.1021/acs.cgd.8b01655.
 • Kihle, Jan Braly & Görbitz, Carl Henrik (2019). Butyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hy­dr­oxy­phen­yl)prop­ano­ate. IUCrData. ISSN 2414-3146. 4(2). doi: 10.1107/S241431461900289X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Antonsen, Simen Gjelseth; Görbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar; Nesman, Jannicke Irina & Kjendseth, Åsmund Røhr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Total synthesis of (-)-mucosin and revision of structure. Journal of Organic Chemistry. ISSN 0022-3263. 83(24), s. 15066–15076. doi: 10.1021/acs.joc.8b02318.
 • Görbitz, Carl Henrik (2018). Hydrophobic dipeptides: the final piece in the puzzle. Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials. ISSN 2052-5192. 74(3), s. 311–318. doi: 10.1107/S2052520618007151.
 • Qi, Lianglin; Gundersen, Lise-Lotte & Görbitz, Carl Henrik (2018). 2-D and 3-D porous structures from tetrakis(4-thyminylmethylphenyl)methane. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 20(9), s. 1179–1184. doi: 10.1039/c8ce00078f.
 • Kristianslund, Renate; Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Görbitz, Carl Henrik & Hansen, Trond Vidar (2018). Synthesis, Biological Investigation, and Structural Revision of Sielboldianin A. Journal of natural products. ISSN 0163-3864. 81, s. 1007–1013. doi: 10.1021/acs.jnatprod.8b00020.
 • Khandar, Ali Akbar; Afkhami, Farhad Akbari; Krautscheid, Harald; Kristoffersen, Kenneth Aase; Atioglu, Zeliha & Akkurt, Mehmet [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Crystal structures of di­bromido­{N-[(pyridin-2-yl-κN)methyl­idene]picolinohydrazide-κ2N′,O}cadmium methanol monosolvate and di­iodido{N-[(pyridin-2-yl-κN)methyl­idene]picolinohydrazide-κ2N′,O}cadmium. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. ISSN 2056-9890. 73, s. 698–701. doi: 10.1107/S2056989017005308.
 • Antonsen, Simen Gjelseth; Gallantree-Smith, Harrison Christopher; Görbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar; Stenstrøm, Yngve H. & Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup (2017). Stereopermutation on the Putative Structure of the Marine Natural Product Mucosin. Molecules. ISSN 1420-3049. 22(10), s. 1720–1737. doi: 10.3390/molecules22101720. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Vegard Torp; Olberg, Dag Erlend; Klaveness, Jo & Görbitz, Carl Henrik (2017). Crystal structure of 6,7-dimeth­­oxy-1-(4-nitro­phen­yl)quinolin-4(1H)-one: a mol­ecular scaffold for potential tubulin polymerization inhibitors. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. ISSN 2056-9890. 73, s. 441–444. doi: 10.1107/S2056989017002948.
 • Gorbitz, Carl Henrik; Wragg, David; Bakke, Ingrid Marie Bergh; Fleicher, Christian; Grønnevik, Gaute & Mykland, Maria [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). A phase transition from monoclinic C2 with Z' = 1 to triclinic P1 with Z' = 4 for the quasiracemate L-2-aminobutyric acid–D-methionine (1/1). Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 72, s. 536–543. doi: 10.1107/S2053229616008858.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2016). Crystal structure of L-leucyl-L-isoleucine 2,2,2-trifluoroethanol monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. ISSN 2056-9890. 72, s. 635–638. doi: 10.1107/S2056989016005302.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2016). The development and use of a crystallographic database. Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials. ISSN 2052-5192. 72(2), s. 167–168. doi: 10.1107/S2052520616005369.
 • Görbitz, Carl Henrik; Karen, Pavel; Dusek, Michal & Petricek, Vaclav (2016). An exceptional series of phase transitions in hydrophobic amino acids with linear side chains. IUCrJ. ISSN 2052-2525. 3, s. 341–353. doi: 10.1107/S2052252516010472.
 • Qi, Lianglin; Gundersen, Lise-Lotte; Chamgordani, Elahe Jafari & Görbitz, Carl Henrik (2016). Watson-Crick base pairing in 9-methyladenine and ethylene-9,9′-diadenine structures with close to 70% solvent content. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 18(34), s. 6352–6357. doi: 10.1039/c6ce01159d.
 • Gallantree-Smith, Harrison; Antonsen, Simen Gjelseth; Gorbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup & Stenstrøm, Yngve (2016). Total synthesis based on the originally claimed structure of mucosin. Organic and biomolecular chemistry. ISSN 1477-0520. 14(36), s. 8433–8437. doi: 10.1039/c6ob01511e.
 • Yadav, Vitthal Narayan; Comotti, Angiolina; Sozzani, Piero; Bracco, Silvia; Bonge-Hansen, Tore & Hennum, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Microporous Molecular Materials from Dipeptides Containing Non-proteinogenic Residues. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. 54(52), s. 15684–15688. doi: 10.1002/anie.201507321.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2015). Crystal structures of amino acids: From bond lengths in glycine to metal complexes and high-pressure polymorphs. Crystallography Reviews. ISSN 0889-311X. 21(3), s. 160–212. doi: 10.1080/0889311X.2014.964229.
 • Viktorsson, Elvar Örn; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Haseeb, Rasha Sabah; Gorbitz, Carl Henrik & Rongved, Pål (2015). Crystal structure of (S)-2-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,-17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,-12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta-[a]phenanthren-17-yl]-N-methoxy-N-methylpro-panamide (Fernholz Weinreb amide). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 71(3), s. 275–277. doi: 10.1107/S2056989015001747. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gorbitz, Carl Henrik; Paulsen, Jan Christian Holgado & Borgersen, Jon (2015). Redetermined crystal structure of β-DL-methionine at 320 K. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 71(6), s. o398–o399. doi: 10.1107/S2056989015008749.
 • Gorbitz, Carl Henrik; Levchenko, Vladimir; Semjonovs, Jevgenijs & Sharif, Mohamed Yusuf (2015). Crystal structure of seleno-L-cystine dihydrochloride. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 71(6), s. 726–729. doi: 10.1107/S205698901501021X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gorbitz, Carl Henrik & Karen, Pavel (2015). Twin displacive phase transitions in amino acid quasiracemates. Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106. 119(15), s. 4975–4984. doi: 10.1021/acs.jpcb.5b01483.
 • Ihlefeldt, Franziska Stefanie; Pettersen, Fredrik; von Bonin, Aidan; Zawadzka, Malgorzata Elzbieta & Gorbitz, Carl Henrik (2014). The polymorphs of L-phenylalanine. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. 53(49), s. 13600–13604. doi: 10.1002/anie.201406886.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2014). Redetermined structure of β-dl-methionine at 105 K: An example of the importance of freely refining the positions of the amino-group H atoms. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 70(11), s. 341–343. doi: 10.1107/S1600536814022223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gorbitz, Carl Henrik; Qi, Lianglin; Mai, Ngan Thi Kim & Kristiansen, Håvard (2014). Redetermined crystal structure of α-dl-methionine at 340 K. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 70(11), s. 337–340. doi: 10.1107/S1600536814022211. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gorbitz, Carl Henrik; Leirvåg, Alexander Bakos & Jacobsen, Øyvind (2014). Hydrogen bond architecture in crystal structures of N-alkylated hydrophobic amino acids. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 16(41), s. 9631–9637. doi: 10.1039/c4ce01412j.
 • Yadav, Vitthal Narayan & Gorbitz, Carl Henrik (2014). A supra-molecular ladder-like network from trimesic acid and pyrazine N,N′-dioxide. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 70(1), s. 43–45. doi: 10.1107/S2053229613032737.
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Sandberg, Marcel; Sylte, Ingebrigt; Gorbitz, Carl Henrik; Thoresen, G. Hege & Kase, Eili Tranheim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Synthesis and initial biological evaluation of new mimics of the LXR-modulator 22(S)-hydroxycholesterol. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 22(1), s. 643–650. doi: 10.1016/j.bmc.2013.10.024.
 • Kaupang, Åsmund; Gorbitz, Carl Henrik & Bonge-Hansen, Tore (2013). N,N'-Bis(2-diazoacetyl)piperazine. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 69(8). doi: 10.1107/S1600536813018801.
 • Kaupang, Åsmund; Gorbitz, Carl Henrik & Bonge-Hansen, Tore (2013). A solid-state oxidation of 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 4-methylbenzenesulfinate to 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 4-methylbenzenesulfonate. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 69, s. 778–+. doi: 10.1107/S0108270113015011.
 • Gorbitz, Carl Henrik & Yadav, Vitthal Narayan (2013). N-(L-2-Aminopentanoyl)-L-phenylalanine dihydrate, a hydrophobic dipeptide with a nonproteinogenic residue. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 69, s. 1067–+. doi: 10.1107/S0108270113021914.
 • Yadav, Vitthal Narayan & Gorbitz, Carl Henrik (2013). Supramolecular 1D ribbons in complexes between a bicyclic-guanidine derivative and di- or monocarboxylic acids. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 15(36), s. 7321–7326. doi: 10.1039/c3ce40960k.
 • Gorbitz, Carl Henrik & Yadav, Vitthal Narayan (2013). An unexpected tetragonal unit cell for N-(L-2-aminobutyryl)-L-serine. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 69, s. 888–+. doi: 10.1107/S0108270113017484.
 • Åstrand, Ove Alexander; Iqbal, Zeshan; Sandberg, Marcel; Kase, Eili Tranheim; Gorbitz, Carl Henrik & Rongved, Pål (2013). (2S,3S)-2,6-Dimethylheptane-1,3-diol, the oxygenated side chain of 22(S)-hydroxycholestrol, and its synthetic precursor (R)-4-benzyl-3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2,6-dimethylheptanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 69, s. 647–+. doi: 10.1107/S0108270113011852.
 • Yadav, Vitthal Narayan & Gorbitz, Carl Henrik (2013). Water of Hydration in 2:1 Hydrogen-Bonded Complexes between 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene and Dicarboxylic Acids. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 13(5), s. 2174–2180. doi: 10.1021/cg400250n.
 • Gorbitz, Carl Henrik & Yadav, Vitthal Narayan (2013). A water wire in L-prolyl-L-serine monohydrate. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 69, s. 556–+. doi: 10.1107/S0108270113010299.
 • Yadav, Vitthal Narayan & Gorbitz, Carl Henrik (2013). A supramolecular 2: 1 guanidinium-carboxylate based building block for generation of water channels and clusters in organic materials. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 15(3), s. 439–442. doi: 10.1039/c2ce26572a.
 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Gorbitz, Carl Henrik; Kristoffersen, Kenneth Aase & Rongved, Pål (2013). Acetonitrile){2-[bis(pyridin-2-ylmethyl-κ2 N)amino-κN]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide-κO}(perchlorato-κO)zinc (acetonitrile){2-[bis(pyridin-2-ylmethyl-κ2 N)amino-κN]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide-κO}zinc tris(perchlorate). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 69(2), s. m112–m113. doi: 10.1107/S1600536813001396.
 • Minkov, Vasily S.; Boldyreva, Elena V.; Drebushchak, T.N. & Gorbitz, Carl Henrik (2012). Stabilizing structures of cysteine-containing crystals with respect to variations of temperature and pressure by immobilizing amino acid side chains. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 14(18), s. 5943–5954. doi: 10.1039/c2ce25241d.
 • Langseth, Eirin; Gorbitz, Carl Henrik; Heyn, Richard H & Tilset, Mats (2012). Versatile Methods for Preparation of New Cyclometalated Gold(III) Complexes. Organometallics. ISSN 0276-7333. 31(18), s. 6567–6571. doi: 10.1021/om300537a.
 • Gorbitz, Carl Henrik; Alebachew, Fassil & Petricek, Vaclav (2012). Solid-State Phase Transitions of DL-Aminobutyric Acid. Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106. 116(35), s. 10715–10721. doi: 10.1021/jp305016k.
 • Gorbitz, Carl Henrik; Törnroos, Karl Wilhelm & Day, Graeme M. (2012). Single-crystal investigation of L-tryptophan with Z '=16. Acta Crystallographica Section B: Structural Science. ISSN 0108-7681. 68, s. 549–557. doi: 10.1107/S0108768112033484.
 • Gebreslasie, Hadgu G; Jacobsen, Øyvind & Gorbitz, Carl Henrik (2011). N-(tert-Butoxycarbonyl)-alpha-aminoisobutyryl-alpha-aminoisobutyric acid methyl ester: two polymorphic forms in the space group P2(1)/n. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 67, s. O283–O287. doi: 10.1107/S0108270111024322.
 • Jacobsen, Øyvind; Gebreslasie, Hadgu G; Klaveness, Jo; Rongved, Pål & Gorbitz, Carl Henrik (2011). N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valyl-L-valine methyl ester: a twisted parallel beta-sheet in the crystal structure of a protected dipeptide. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 67, s. O278–O282. doi: 10.1107/S0108270111022293.
 • Kaupang, Åsmund; Gorbitz, Carl Henrik & Hansen, Tore (2011). 2-Diazo-1-(1,1-dioxothiomorpholin-4-yl)ethanone. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 67, s. O1844–U2037. doi: 10.1107/S1600536811023774.
 • Yadav, Vitthal Narayan; Hansen, Tore & Gorbitz, Carl Henrik (2011). 1,1 '-(4,4 '-Bipiperidine-1,1 '-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 67, s. O1691–U733. doi: 10.1107/S1600536811022434.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2011). Solid-State Phase Transitions in DL-Norvaline Studied by Single-Crystal X-ray Diffraction. Journal of Physical Chemistry B. ISSN 1520-6106. 115(10), s. 2447–2453. doi: 10.1021/jp111332m.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2011). l-Histidyl-l-serine 3.7-hydrate: water channels in the crystal structure of a polar dipeptide. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 66, s. O531–O534. doi: 10.1107/S0108270110038254.
 • Jacobsen, Øyvind; Maekawa, Hiroaki; Ge, Nien-Hui; Gorbitz, Carl Henrik; Rongved, Pål & Ottersen, Ole Petter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Stapling of a 3(10)-Helix with Click Chemistry. Journal of Organic Chemistry. ISSN 0022-3263. 76(5), s. 1228–1238. doi: 10.1021/jo101670a.
 • Roggen, Heidi; Bohlin, Lars ; Burman, Robert; Charnock, Colin; Felth, Jenny & Gorbitz, Carl Henrik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). 2-Substituted agelasine analogs: Synthesis and biological activity, and structure and reactivity of synthetic intermediates. Pure and Applied Chemistry. ISSN 0033-4545. 83(3), s. 645–653. doi: 10.1351/PAC-CON-10-09-25.
 • Siah, Huey San Melanie; Gorbitz, Carl Henrik & Gundersen, Lise-Lotte (2011). NMR and X-ray structural studies on 3-benzyl-8-bromoadenine. Journal of Heterocyclic Chemistry. ISSN 0022-152X. 48, s. 1375–1378. doi: 10.1002/jhet733.
 • Gundersen, Lise-Lotte; Gorbitz, Carl Henrik; Neier, Liina; Roggen, Heidi & Tamm, Toomas (2011). Calculated tautomeric equilibria and X-ray structures of 2-substituted N-methoxy-9-methyl-9H-purin-6-amines. Theoretical Chemistry Accounts. ISSN 1432-881X. 129(3-5), s. 349–358. doi: 10.1007/s00214-010-0850-3.
 • Minkov, Vasily S.; Goryainov, Sergei V.; Boldyreva, Elena V. & Gorbitz, Carl Henrik (2010). Raman study of pressure-induced phase transitions in crystals of orthorhombic and monoclinic polymorphs of L-cysteine: dynamics of the side chain. Journal of Raman Spectroscopy. ISSN 0377-0486. 41(12), s. 1458–1468. doi: 10.1002/jrs.2624.
 • Gorbitz, Carl Henrik & Backe, Paul Hoff (2010). L-Isoleucyl-L-asparagine 1.094-hydrate: a hybrid hydrogen-bonding pattern. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 66, s. O349–O352. doi: 10.1107/S0108270110020895.
 • Gorbitz, Carl Henrik; Dalhus, Bjørn & Day, GM (2010). Pseudoracemic amino acid complexes: blind predictions for flexible two-component crystals. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 12(30), s. 8466–8477. doi: 10.1039/c004055j.
 • Kaupang, Åsmund; Gorbitz, Carl Henrik & Hansen, Tore (2010). tert-Butyl 4-(2-diazoacetyl)piperazine-1-carboxylate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. ISSN 1600-5368. 66, s. O2199–U467. doi: 10.1107/S1600536810016211.
 • Moggach, SA; Gorbitz, Carl Henrik & Warren, J (2010). The effect of pressure on the porous peptide L-alanyl-L-valine. CrysteEngComm. ISSN 1466-8033. 12(8), s. 2322–2324. doi: 10.1039/c000942c.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2010). L-2-Aminobutyric acid: two fully ordered polymorphs with Z '=4. Acta Crystallographica Section B: Structural Science. ISSN 0108-7681. 66, s. 253–259. doi: 10.1107/S0108768110005732.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2010). Structures of dipeptides: the head-to-tail story. Acta Crystallographica Section B: Structural Science. ISSN 0108-7681. 66, s. 84–93. doi: 10.1107/S0108768109053257.
 • Gorbitz, Carl Henrik (2010). L-Histidyl-L-serine 3.7-hydrate: water channels in the crystal structure of a polar dipeptide . Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 66(11), s. o531–o534. doi: 10.1107/S0108270110038254.

Se alle arbeider i Cristin

 • Seyedraoufi, Seyedmojtaba; Sødahl, Elin Dypvik; Berland, Kristian & Gørbitz, Carl Henrik (2022). Database mining and first-principles assessment of organic proton-transfer molecular ferroelectrics.
 • Friedman, Yael; Watzl, Sebastian; Oftedal, Gry & Görbitz, Carl Henrik (2021). Hva betyr «å bli bra» etter helseproblemer? Tre ord kan hjelpe oss å være tydeligere. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033. s. 28–29.
 • Frigessi Di Rattalma, Arnoldo; Köhn-Luque, Alvaro; Kristensen, Vessela N.; Gørbitz, Carl Henrik & Engebråten, Olav (2020). Kan statistikk og matematikk redde like mange liv som nye medisiner? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Görbitz, Carl Henrik; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Sandve, Simen Rød; Goksøyr, Anders; Brautaset, Trygve & Jørgensen, Trond Ø. (2019). Den sjette masseutryddelse og Jordens DNA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Stenstrøm, Yngve H.; Antonsen, Simen Gjelseth; Hansen, Trond Vidar; Røhr, Åsmund Kjendseth & Nesman, Jannicke Irina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Total Synthesis of (−)-Mucosin and Structural Revision.
 • Görbitz, Carl Henrik; Bergsaker, Anne Schad; Bøckman, Petter & Jemterud, Torkild (2018). Abels tårn. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Antonsen, Simen Gjelseth; Nesman, Jannicke Irina; Hansen, Trond Vidar; Stenstrøm, Yngve H. & Görbitz, Carl Henrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Total Synthesis of (−)-Mucosin and Structural Revision.
 • Antonsen, Simen Gjelseth; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar; Røhr, Åsmund Kjendseth & Nesman, Jannicke Irina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Total Synthesis of (−)-Mucosin and Structural Revision.
 • Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Antonsen, Simen Gjelseth; Gallantree-Smith, Harrison Christopher; Görbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar & Stenstrøm, Yngve H. (2018). Total synthesis targeting structural elucidation of marine hydrindane natural products.
 • Kristianslund, Renate; Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Görbitz, Carl Henrik & Hansen, Trond Vidar (2018). Enantioselective bromolactonization using chiral squaramides - Application in the total synthesis of (-)-sielboldianin A.
 • Kristianslund, Renate; Aursnes, Marius; Tungen, Jørn Eivind; Görbitz, Carl Henrik & Hansen, Trond Vidar (2017). Synthesis of (-)-sielboldianin A using a squaramide catalyzed enantioselective bromolactonization reaction.
 • Antonsen, Simen Gjelseth; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar; Gallantree-Smith, Harrison Christopher; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup & Görbitz, Carl Henrik (2017). Total synthesis based on the originally claimed structure of mucosin.
 • Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Gallantree-Smith, Harrison; Antonsen, Simen Gjelseth; Gorbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar & Stenstrøm, Yngve (2017). Total synthesis based on the originally claimed structure of mucosin.
 • Day, Graeme M. & Gorbitz, Carl Henrik (2016). Introduction to the special issue on crystal structure prediction. Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials. ISSN 2052-5192. 72(4), s. 435–436. doi: 10.1107/S2052520616012348.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for blood sample analysis .
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for Blood Sample Analysis .
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Porous inorganic-organic hybrid materials by ALD .
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Deposition of organic-inorganic hybrid films of Zr-1,4-BDC by ALD .
 • Jemterud, Torkild; Wenn, Camilla Cecilie; Holm, Sverre & Gorbitz, Carl Henrik (2015). Tidskapsler - og andre spørsmål. [Radio]. NRK Ekko - Abels tårn.
 • Vogt, Yngve; Thorbjørnsrud, Helen Vikdal; Burschowsky, Daniel; Gorbitz, Carl Henrik & Krengel, Ute (2015). Molekylforskning kan gi ny medisin mot tuberkulose. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Hammami, Amir; Høiland, Klaus & Gorbitz, Carl Henrik (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gorbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, Structure and Dynamics of New Rh(III) N-Heterocyclic Carbene Complexes.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gorbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, structure and dynamics of new Rh(III) N-heterocyclic carbene complexes.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gorbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, structure and dynamics of new Rh(III) N-heterocyclic carbene complexes.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gørbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, structure and dynamics of new Rh(III) N-heterocyclic carbene complexes.
 • Gebreslasie, Hadgu G; Jacobsen, Øyvind & Gorbitz, Carl Henrik (2011). N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-allyl-L-seryl-alpha-aminoisobutyryl-L-valine methyl ester: a protected tripeptide with an allylated serine residue. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. ISSN 0108-2701. 67, s. O359–O363. doi: 10.1107/S0108270111029647.
 • Siah, Huey San Melanie; Gundersen, Lise-Lotte & Gorbitz, Carl Henrik (2011). NMR and X-ray structural studies of 3-benzyl-8-bromoadenine.
 • Roggen, Heidi; Bohlin, Lars; Burman, Robert; Charnock, Colin; Felth, Jenny & Gorbitz, Carl Henrik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Synthesis, structure, reactivity and biological activity of agelasine analogs and synthetic intermediates.
 • Tamm, Toomas; Neier, Liina; Gundersen, Lise-Lotte; Roggen, Heidi & Gorbitz, Carl Henrik (2010). Modeling of tautomeric equilibria in agelasine precursors.
 • Roggen, Heidi; Tamm, Toomas; Neier, Liina; Gorbitz, Carl Henrik & Gundersen, Lise-Lotte (2010). Tautomerism of 6-(Methoxyamino)-purines; Theoretical Calculations, NMR Experiments and X-ray Crystallography.
 • Andersson, K. Kristoffer; Hsiao, Ya-Wen; Gorbitz, Carl Henrik; Ryde, Ulf & Hersleth, Hans-Petter (2009). Structural studies of the intermediates in the reaction between myoglobin and peroxides; effects of cryoradiolytic reduction. NBS-nytt. ISSN 0801-3535. s. 65–65.
 • Zawadzka, Malgorzata Elzbieta; Wilson, Steven Ray Haakon & Görbitz, Carl Henrik (2016). Unravelling nature s sunglasses – Identifying the compound that protects bird eyes. Universitetet i Oslo.
 • Qi, Lianglin; Görbitz, Carl Henrik & Gundersen, Lise-Lotte (2015). Supramolecular synthesis of porous crystalline networks from DNA-based building units. Universitetet i Oslo.
 • Yadav, Vitthal Narayan; Görbitz, Carl Henrik & Bonge-Hansen, Tore (2013). Design and Synthesis of Microporous Dipeptide Structures and Guanidinium-carboxylate-based Organic Supramolecular Materials. Universitetet i Oslo.
 • Eilertsen, Einar Andre & Görbitz, Carl Henrik (2012). Synthesis of zeolites with controlled active sites and topology. Universitetet i Oslo.
 • Schoultz, Bent Wilhelm & Görbitz, Carl Henrik (2012). Automated radiosynthesis of tracers for use in positron emission tomography. Universitetet i Oslo.
 • Askarieh, Glareh; Görbitz, Carl Henrik; Knight, Stefan & Johansson, Jan (2011). Coupled folding and binding - Studies of BRICHOS and spider silk proteins. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. sep. 2018 08:58 - Sist endret 4. apr. 2019 10:17