Carl Henrik Gørbitz

Direktør UiO:Livsvitenskap
Bilde av Carl Henrik Gørbitz
English version of this page
Telefon 90649069
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 2. et. 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap har som funksjon å legge til rette for, initiere og støtte tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon knyttet til helse, miljø og bærekraft ved Universitetet i Oslo. Samtidig bidrar vi aktivt til å profilere UiOs livsvitenskapsaktiviteter ved interne arrangementer og overfor relevante eksterne aktører og institusjoner innenfor samfunnsliv, helseindustri m.m.

Faglige interesser

Vi studerer krystallstrukturene til ulike aminosyrer og peptider, enten alene eller i komplekser med andre utvalgte forbindelser.

Vi gjør systematiske undersøkelser av hvordan disse biomolekylene vekselvirker med hverandre. Det gjør oss i stand til å bruke dem som verktøy i konstruksjon (crystal engineering) av nye typer organiske nanomaterialer. Nanomaterialene brukes til lagring og frigivelse av spesifikke bioaktive stoffer ved adsorbsjon og desorbsjon, som sensorer, kunstige reseptorer, katalysatorer m.m.

Énkrystall røntgendiffraksjonsstudier er vår viktigste vitenskapelige metode.

Denne suppleres av

  • modellberegninger
  • strukturprediksjon
  • databasestudier
  • studier under ekstreme betingelser som høyt trykk og/eller høy temperatur.
Emneord: Livsvitenskap, Aminosyrer, Peptider, Krystallstrukturer, Organiske materialer, Strukturdatabaser
Publisert 18. sep. 2018 08:58 - Sist endret 4. apr. 2019 10:17