Forsiden

UiO:Norden. Vannmerke og bærekraftsvannmerke. Nordisk bjørkeskog. Banner.

UiO:Norden er en verdensledende forskningssatsing på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

UiO:Norden deltar i det nordiske forsknings-konsortiet ReNEW.

UiO:Norden har ti store tverrfaglige forskergrupper.

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

Masterstipend 2021

Alle masterstudenter ved UiO kan søke.

Søknadsfrist 1. november.

UiOs tverrfaglige satsinger

Følg oss på facebook