Forsiden

UiO:Norden. Vannmerke og bærekraftsvannmerke. Nordisk bjørkeskog. Banner.

UiO:Norden er en verdensledende forskningssatsing på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

UiO:Norden deltar i det nordiske forsknings-konsortiet ReNEW.

UiO:Norden har ti store tverrfaglige forskergrupper.

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

Forskergruppemidler 2021-22

Alle fast vitenskapelig ansatte ved UiO kan søke om midler.

Arrangementer

27 nov.
09:00, Department of private law, seminar room "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo and/or Zoom

Følg oss på facebook

UiOs tverrfaglige satsinger