Forsiden

Bildet kan inneholde: Tre, Skog, Tropiske og subtropiske barskoger, Northern hardwood forest, Spruce-fir skog.

Forskning

  • UiO:Nordens hovedmål er å framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst
  • UiO:Norden har åtte aktive forskningsprosjekter
  • UiO:Norden deltar i det NordForsk-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

Kontakt oss

Nye UiO:Norden-midler til forskergrupper!

UiO:Norden lyser nå ut midler til maksimalt tre tverrfakultære forskergrupper for perioden 2020-2022.

Les hele utlysningen og søk her

Søknadsfrist 15. november 2019.

Tore Rem ny direktør for UiO:Norden

Forfatter og professor Tore Rem er ny direktør i UiOs store satsning UiO:Norden. – Jeg kan love at jeg går inn i jobben med stort engasjement, sier han.

Aktuelle saker

Utlysninger

UiOs tverrfaglige satsinger