English version of this page

Forsiden

Nordlys over snødekt vinterlandskap. En bilvei og en hytte skimtes i det fjerne, fjell i bakgrunnen.

UiO:Norden er en verdensledende forskningssatsing på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst

UiO:Norden deltar i det nordiske forsknings-konsortiet ReNEW.

UiO:Norden har ti store tverrfaglige forskergrupper.

ReNEW lyser ut midler til formidling, workshop, mobilitet og Open Access-publisering

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

Konstruksjonen av Norden

I en serie arrangementer gjennom 2021 har Nasjonalbiblioteket og UiO:Norden utforsket ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag.

Klimakrise i Antropocen

Her kan du følge forelesningsrekken «Antropocen – økologiske utfordringer for en ny tidsalder».

Ni kjente forskere fra ulike fagdisipliner holder hver sin forelesning annenhver uke fra 20. januar til 19.mai. Forskerne vil si noe om hvordan det er å være menneske i en menneskeskapt klimakrise og gi aktuelle eksempler, forankret i forskning.

Torsdag 19.mai skal Thomas Hylland Eriksen holde forelesning om naturtap og kulturtap i Antropocen.

Forelesningen er åpen for alle, og starter kl. 16:15 i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket og online.

 

 

Klikk på videoen over for å se forelesningen direkte.
NB: Sendingen vil kun fungere under selve forelesningen.

Informasjon om emnet Tverrfaglig økologi i Antropocen (10 stp)

 

UiOs tverrfaglige satsinger

 

 

Følg oss på facebook