Forsiden

Forskning

  • UiO:Nordens hovedmål er å framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst
  • UiO:Norden har åtte aktive forskningsprosjekter
  • UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

Kontakt oss

Aktuelle saker

Arrangementer

06 juni
11:30, Professorboligen, University Garden, Karl Johans gate 47
07 juni
Professorboligen, University Garden, Karl Johans gate 47
11 juni
11:00, Professorboligen, UiO

Utlysninger

UiOs tverrfaglige satsinger