English version of this page

Forsiden

Nordlys over snødekt vinterlandskap. En bilvei og en hytte skimtes i det fjerne, fjell i bakgrunnen.

UiO:Norden er en verdensledende forskningssatsing på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

UiO:Norden deltar i det nordiske forsknings-konsortiet ReNEW.

UiO:Norden har ti store tverrfaglige forskergrupper.

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

UiOs tverrfaglige satsinger

 

 

Følg oss på facebook