Forsiden

UiO:Norden. Vannmerke og bærekraftsvannmerke. Nordisk bjørkeskog. Banner.

UiO:Norden er en verdensledende forskningssatsing på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

UiO:Norden deltar i det nordiske forsknings-konsortiet ReNEW.

UiO:Norden har ti store tverrfaglige forskergrupper.

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

UiOs tverrfaglige satsinger

Følg oss på facebook