English version of this page

Forsiden

Nordlys over snødekt vinterlandskap. En bilvei og en hytte skimtes i det fjerne, fjell i bakgrunnen.

UiO:Norden er en verdensledende forskningssatsing på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst

UiO:Norden deltar i det nordiske forsknings-konsortiet ReNEW.

UiO:Norden har ti store tverrfaglige forskergrupper.

ReNEW lyser ut midler til formidling, workshop, mobilitet og Open Access-publisering

Send inn panelforslag

UiO:Norden inviterer til den sjette årlige ReNEW-konferansen i Oslo 24.-26. mai 2023. Vi mottar forslag til paneler og sesjoner med frist 15. november.

 

Bildet kan inneholde: anlegg, virveldyr, grønn, botanikk, natur.

UiO:Demokrati utlyser midler

UiO:Demokrati utlyser midler til tverrfaglige forskergrupper. 

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst.

Vi har også en egen utlysning for Open Access-midler.

Konstruksjonen av Norden

I en serie arrangementer gjennom 2021 har Nasjonalbiblioteket og UiO:Norden utforsket ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag.

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, atmosfære, dagtid, skyskraper.

Se opptak av Antropocen

Hvordan er det å være menneske i en menneskeskapt klimakrise?

«Antropocen – økologiske utfordringer for en ny tidsalder» er en forelesningsrekke med ni kjente forskere fra ulike fagdisipliner. Nå kan du se opptak av forelesningene!

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

UiOs tverrfaglige satsinger

 

 

Følg oss på facebook