Forsiden

Forskning

Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. I løpet av satsingsperioden skal UiO:Norden finansiere 11 tverrfaglige forskningsprosjekter. I tillegg er vi tilrettelegger for nettverk og møteplasser for yngre og for etablerte forskere ved UiO. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

 

 

 

Søk om midler til OA-publisering

Vi lyser midler til OA-publisering for UiO-forskere.

Søk før 22. februar

Arrangementer

05 mars
10:00, Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg
06 mars
10:00, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg
07 mars
Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg
08 mars
Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 - 2000 - Frederiksberg

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Studier

UiO har mange studietilbud for deg som er interessert i Norden som tema og område.

Les mer om våre studietilbud

Utlysninger

  • Foreningen Nordens og UiO:Nordens masterstipender 2019 2. nov. 2018 06:59

    Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 4 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk . Søknadsfrist er 15. desember 2018.

  • ReNEW-midler 1. mai 2018 14:03

    ReNEW (Re-imagining Norden in an Evolving World) - den nordiske "universitetshuben" som UiO:Norden er en del av arrangerer den årlige konferanse med fokus på nordiske utfordringer. I tillegg finansierer ReNEW workshops, mobilitet sommerskoler, Ph.D.-kurs og annen utadrettet virksomhet. ReNEW løper fra 2018 til 2023 og nå kunngjør vi første runde med utlysninger: Konferansebidrag, mobilitet og workshopmidler:

  • ReNEW: Ledige stillinger 16. apr. 2018 13:16

    ReNEW er et samarbeidsprosjekt mellom seks nordiske universiteter som søker å drive banebrytende forskning Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

Aktuelle saker

UiOs tverrfaglige satsinger

Følg oss på Facebook