2016

Published Dec. 6, 2016 10:57 AM

UiO Nordic organized a workshop in Athens Dec. 1-3. 2016 where scholars from Norway, Sweden, Denmark and Greece discussed the relationship between bureaucracy and society in Greece and the Nordic countries.

Publisert 6. des. 2016 10:49

UiO:Norden arrangerte en workshop i Athen 1.-2. desember 2016, hvor deltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Hellas diskuterteforholdet mellom samfunn og byråkrati i Hellas og de nordiske landene.

Publisert 1. des. 2016 13:44

Haldor Byrkjeflot har publisert en artikkel om nordiske modeller i Stat og Styring nr 4 2016:

Publisert 10. nov. 2016 15:11

UiO:Nordens styre vedtok på sitt møte 10.11.16 at Nordic Branding og NORDHOST er satsingens nye forskergrupper.

Publisert 8. nov. 2016 12:32

Faglig leder i UiO Norden Haldor Byrkjeflot og en av de danske deltakerne i satsingen Mads Mordhorst blir intervjuet i danske Weekend-avisen 28. oktober 2016.

Publisert 4. nov. 2016 15:08
Published Oct. 26, 2016 11:02 AM

UiO:Nordic organized a panel with the title Global challenges - Nordic solutions at the 16. Transatlantic Forum in Chicago.

Published Oct. 17, 2016 2:23 PM

UiO:Nordic received seven applications for research funding by our announcement this summer. The applications are now distributed to the review panel, and the grant for Nordic-funding 2017 will be published mid-November.

Published Oct. 17, 2016 1:10 PM

Up to NOK 30 million is available for Researcher Projects under a joint call issued by the VAM and SAMKUL programmes. They seek research projects that study various aspects of the prerequisites for the welfare and working life model in light of societal changes related to migration, socioeconomic differences and greater diversity.

Publisert 14. okt. 2016 14:35

Norden-forskerne Einar Lie og Jo Thori Lind svarer på den svenske økonomen Nima Sanandajis kritikk av den nordiske modellen i en kronikk i Dagbladet. Sanandajis kritikk tåler ikke ettersyn.

Published Oct. 14, 2016 2:02 PM

The SCANCOR-centres at Harvard and Stanford encourage researchers to apply for temporary research stay at world leading social science research communities.

Ove Kaj Pedersen foreleser foran seminardeltakerne
Publisert 5. okt. 2016 12:22

I slutten av september arrangerte UiO:Norden seminar og styremøte i København. Innledere som Ove Kaj Pedersen og Johan Strang ga styret innsikt i spørsmål knyttet til nordisk samarbeid og utviklingen av nordiske konkurransemodeller.

Publisert 2. sep. 2016 10:45

I midten av august besøkte faglig leder for UiO:Norden Haldor Byrkjeflot og Kalle Moene Arendalsuka. Der holdt de hvert sitt innlegg om den nordiske modellen på to forskjellige arrangementer.

Publisert 29. aug. 2016 08:13

Forskningsrådets programmer Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) og Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) inviterer forskningsmiljøer til å søke støtte til ny forskning om migrasjon og forutsetningene for velferds- og arbeidslivsmodellen.

Publisert 29. aug. 2016 08:09

UiO:Norden mottok hele syv søknader om forskningsmidler ved sommerens utlysning. Nå er søknadene sendt ut til review-panelet, og resultatet av tildelingen offentliggjøres i midten av november.

Publisert 1. juli 2016 08:59

Midlene er ment som støtte til å utvikle forskningsgrupper.

Publisert 29. juni 2016 11:38

This collection owes its inception to the research initiative UiO: Nordic launched by the University of Oslo in 2014. Four of the chapters are written by PhD candidates in the Faculty of Arts at the University of Oslo.

Publisert 24. feb. 2016 15:17

Vår velferdsordning er unik i verdenssammenheng. Derfor er UiO:Norden så viktig! Vi må se hva som fungerer, hvorfor det fungerer og vi må spre kunnskapen om dette, sa rektor på UiO:Nordens oppstartsseminar.