«Living the Nordic Model» er UiO:Nordens nye forskningsprosjekt

Under sitt møte 12. oktober vedtok UiO:Nordens styre at "Living the Nordic Model" er UiO:Nordens nye forskningsprosjekt. Elisabeth Staksrud skal lede prosjektet.

Foto: Magnus Fröderberg/www.norden.org

Nordisk barndom

Hvordan skapes nordiske borgere og hvordan kan vi gjennom studier av dagliglivet problematisere og forstå den nordiske modellen? Hva er nordisk barndom og hvordan påvirkes den av det nye institusjonelle landskapet og digitale teknologier ? Dette er noen av spørsmålene forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for pedagogikk, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie, Psykologisk institutt og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning søker svar på i det nye UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic model" som starter opp i januar 2018.

"Det nordiske barnet"

I prosjektet tas det utgangspunkt i at den såkalte nordiske modellen på en og same tid blir utfordret av samfunnsutviklingen, samtidig som den blir oppfattet som attraktiv og forbilledlig for omgivelsene.

(Foto: www.norden.org)
(foto: www.norden.org)

Oppdragelse og sosialisering av barn er prosjektets utgangspunkt nettopp fordi nøkkelen for å forstå samfunnets normative mål og grunnleggende verdier uttrykkes gjennom måten vi oppdrar og former barna på.  Strategi for og organisering av oppveksten av "det nordiske barnet" blir derfor et springende punkt.

Ved hjelp av sammenligning søker forskergruppen å forstå historiske forhold, nåtidens utfordringer og ikke minst fremtiden til den nordiske modellen. Hvordan påvirkes de tradisjonelle nordiske verdiene vi forbinder med oppvekst og velferdsstatens institusjoner i oppveksten av globalisering, migrasjon, økonomiske forskjeller og digitalisering?

Et originalt prosjekt

Det kom totalt fire søknader om å bli ny forskergruppe ved UiO:Norden. Et tverrfaglig ekspertpanel bestående av Caroline de la Porte, Hanne Petersen og Bo Stråth vurderte søknadene. Panelet mente det var fire gode prosjekter, men at ett skilte seg ut i positiv forstand både med tanke på det nettverket av forskere som utgjør prosjektgruppen og ikke minst når det kommer til prosjektdesign og potensial for innovasjon. I sin omtale av "Living the Nordic Model" skriver panelet "All in all, this is a very original, well integrated project, addressing multiple paradoxes, challenges and contradictions in the everyday living of what is assumed to be a Nordic model."

UiO:Norden gratulerer prosjektleder Elisabeth Staksrud og prosjektgruppen!

 

Publisert 13. okt. 2017 08:32 - Sist endret 24. jan. 2019 11:07