2018

Publisert 20. nov. 2018 13:30

Gøril Louise Andreassen skrev sin masteroppgave for NOWEDE. Nå har hun vunnet pris for oppgaven.

Publisert 2. nov. 2018 09:51

For noen er Norden en utopi, med likestilling, innovasjon og velferd. For andre er Norden en dystopi, med fremveksten av populistiske partier og behandlingen av asylsøkere og immigranter. Hvor står den nordiske modellen i dag? Det var tema under en to dagers workshop i Boston, Nordic Models in the Age of Populism, i slutten av september.

Publisert 18. okt. 2018 15:00

NORDHOST- forskerne Katja Franko, Cathrine Moe Thorleifsson og Trygve Wyller, debatterer Hanne Haaland Matlary i kronikk-tråd

Publisert 9. okt. 2018 10:38

I 2018 har 3 stipendiater tilknyttet NoWeDe forsvart sine doktorgradsavhandlinger; Matteo Alpino, Eivind Moe Hammersmark,  og Edda Torsdatter Solbakken.

Panelet
Publisert 5. okt. 2018 11:54

NORDHOST har som mål å delta i den offentlige debatten, med sterk stemme i saker om migrasjon og gjestfrihet. Ett initiativ for å nå dette målet er å arrangere offentlige arrangementer i Litteraturhuset i Oslo. Den første av disse fant sted den 18. september.

Publisert 28. aug. 2018 10:12

ReNEW er er nordisk samarbeidsprosjekt som blandt annet deler ut midler som skal stimulere til mer forskningssamarbeid i Norden. UiO:Norden inngår i konsortiet og vi er glade og stolte over at flere miljøer og enkeltforskere ved UiO nådde opp i konkurransen om disse midlene.

Portrett av Professor Malcolm Langford
Publisert 20. aug. 2018 11:32

Professor Malcolm Langford kritiserer NUPI-forsker Nils Schia for å glemme de kritiske spørsmålene i sin analyse av norsk utenrikspolitikk.

Publisert 20. aug. 2018 11:22

Nordic Branding får støtte til tre større arrangement i 2018 og 2019 av det nye prosjektet ReNEW.

Publisert 28. mai 2018 14:14

Mange norske kommuner har satt sin lit til at innovasjon skaper økonomisk vekst. Nå viser det seg at det er en sammenheng mellom innovasjon og større økonomiske ulikheter.

Publisert 28. mai 2018 13:45

Ifølge FN er spedbarnsdødelighet en av de viktigste indikatorene på samfunnets velferdsnivå, fordi spedbarn er så sårbare. Økte priser på havre kan ha bidratt til at denne dødeligheten gikk dramatisk ned i Norge mellom 1879 og 1913.

Publisert 15. mai 2018 14:15

Den nyeste utgaven av det historiske tidsskriftet Fortid har Norden som tema. Flere UiO: Norden-forskere har bidratt.

Bombe som eksploderer på mark
Publisert 19. apr. 2018 09:49

Kan Norges reaksjon på Tyrkias bruk av makt i Syria påvirke hvordan vi oppfattes av verden? 

Publisert 7. mars 2018 11:50

Det nye forskningsprosjektet ReNEW ble feiret med seminar forrige uke. Det vanket gratulasjoner fra viserektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo og president i Nordisk Råd, Michael Tetzschner.

Publisert 21. feb. 2018 08:25

Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i undervisning og læring ved å studere klasserom på tvers av de nordiske landene.