English version of this page

Fraspark for Futuring Nordics

Forskningsprosjektet Futuring Sustainable Nordic Business Models er i gang.

Bildet kan inneholde: rom, design, teknologi, arkitektur, vis enhet.

Fredag 15. november, i «Kjerka» på Domus Media-bygget i Oslo sentrum, gikk frasparket til det nye forskningsprosjektet Fremtidsrettede Bærekraftige Nordiske Forretningsmodeller (Futuring Nordics) - ett av åtte forskningsprosjekter støttet av UiO:Norden .

Skape framtid

Fra talerstolen ønsket UiO:Nordens direktør Tore Rem prosjektet velkommen inn i UiO:Norden-samvirket, med en metafor som var ment å passe dette prosjektets forskningsinteresser. Han la vekt på at UiO:Norden ønsker å bidra til det grønne skiftet, og uttrykte stor entusiasme over å kunne være med på oppstarten av «Futuring Nordics». Samtidig minnet Rem om at det engelske ordet «futuring» historisk sett har hatt to helt ulike betydninger: å «skape framtid» og å «utsette ting til framtida». Han anmodet prosjektet om å konsentrere seg om det første.

–Vi har ingen tid å miste, minnet UiO:Nordens direktør om.

Tore Rem, Peter Stadius og Jukka Mähönen
Fra venstre, UiO:Nordens direktør Tore Rem, Professor Peter Stadius og Prosjektleder og professor Jukka Mähönen. Foto: UiO:Norden.

–Aldous Huxley så for seg en Brave New World i dystopiske termer. Men det er liten tvil om at vi trenger en «brave new world» i mer positiv forstand: Vi trenger forskere som kan vise mot og oppfinnsomhet, og som slik kan hjelpe oss til en nødvendig reorientering og omstilling.

Dr. Sarah Cornell fra Stockholm Resilience Centre og Peter Stadius, professor ved Helsingfors universitet og prosjektleder for den nordiske forskningshuben ReNEW (Reimagining Norden in an Evolving World), var hentet inn utenfra for å holde hovedinnlegg.

Handling nå!

Mens sistnevnte la vekt på den nordiske rammen for prosjektet, viste Cornell, som forsker på global bærekraft, hvorfor en omstilling til en mer bærekraftig samfunnsmodell er nødvendig. Hun pekte på hvordan akademia må bidra til å oversette mellom vitenskapelige innsikter, samfunn og næringsliv.

–Den nordiske regionen har store ambisjoner for sin klimapolitikk, og «Futuring Nordics» passer svært godt inn her, uttalte Cornell.

Direktør Tore Rem og Dr. Sarah Cornell
Direktør Tore Rem og Dr. Sarah Cornell. Foto: UiO:Norden.

–Prosjektet kan gi et bidrag til å vise verdien av små og mellomstore forretningsmodeller. Vi er nødt til å forbruke mindre, vi trenger en «slow economy». Handling er påkrevd, nå!

Prosjektet Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller skal over en treårsperiode jobbe med å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller. Og de går praktisk til verks. Som prosjektlederen Jukka Mähönen uttalte til UiOs hjemmesider i oktober, har Futuring Nordics som ambisjon ikke bare å bedrive analyse, men også å komme med konkrete råd til myndigheter og næringsliv, og jobbe fram metoder som vil hjelpe bedrifter å takle framtidige utfordringer.

 

Publisert 21. nov. 2019 15:32 - Sist endret 27. mars 2020 14:33