– Vi skal stille de vanskelige spørsmålene om Norden

Forfatter og professor Tore Rem er ny direktør i forskningssatsingen UiO:Norden. – Jeg kan love at jeg går inn i jobben med stort engasjement, sier han.

Bildet kan inneholde: ansikt, hvitkrage-arbeider, menneskelig, business, teknologi.

– Jeg har lenge hatt et faglig engasjement i nordiske spørsmål, og det er avgjørende for meg. Jeg vil ikke lede bare for å lede, sier Tore Rem, ny direktør for UiO:Norden. (Foto: Silje Pileberg)

Foto: Silje Pileberg

– Vi skal ikke bare feire den nordiske velferdsmodellen, selv om vi ønsker å undersøke hva som fungerer. Vi skal spørre om det finnes noe særnordisk, og hva dette i så fall er. Vi skal også stille de vanskelige spørsmålene, om alt fra norsk og nordisk selvgodhet til utfordringer som gjelder miljø, innvandring og integrering, sier Tore Rem.

UiO:Norden har en budsjettramme på 80 millioner kroner fordelt over åtte år. Gjennom å utvikle og koble sammen fagmiljøer med ulik kompetanse, skal UiO:Norden gi ny viten om Norge og Norden og kritiske perspektiver på de nordiske samfunnssystemenes bærekraft og utviklingsmuligheter.

– Et privilegium

Tore Rem overtar stillingen etter professor Haldor Byrkjeflot som tiltrådte i 2015.

– Min forgjenger har lagt et godt grunnlag. UiO:Norden har stor aktivitet, og så vidt jeg kan bedømme har forskningen høy kvalitet. Nå gjelder det å fullføre på best mulig vis i løpet av den neste fireårsperioden, sier Rem.

Han kaller direktørjobben et privilegium. Det kommer fra en mann med en lang merittliste.

Rem har vært litteraturforsker siden 1996, først ved Oxford University og siden ved Universitetet i Oslo. Han har hatt en rekke lederoppgaver innen universitetssektoren, ledet arbeid med store utgivelsesprosjekter og rapporter og vært en aktiv formidler i inn- og utland.

Norden-engasjementet kulminerte med Ibsen

Han har også skrevet en rekke bøker, blant annet «Knut Hamsun: Reisen til Hitler» som fikk Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne i 2014. I 2009 og 2016 var han nominert til henholdsvis Brageprisen og Språkprisen.

Engasjementet for Norden har fulgt ham siden han begynte som forsker, forteller han.

– Men det har kanskje kulminert de siste årene. Sammen med historiker Narve Fulsås har jeg forsøkt å snu på standardfortellingen om Ibsen som en mann som så å si måtte flykte fra Norge for å bli virkelig stor. I stedet har vi undersøkt det vi har kalt «periferiens ressurser», hva Norden hadde å tilby Henrik Ibsen.

Boken «Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama» ble utgitt på Cambridge University Press i 2018 og kom nettopp ut i paperback.

Vil gjøre UiO:Norden mer kjent

Rems arbeid med engelsk litteratur, samt mange års opphold i Storbritannia, har også gitt ham et verdifullt utenfrablikk på det nordiske.

– Min erfaring er at det er stor interesse for Norden og den nordiske modellen ute i verden. Nå vil jeg jobbe for å gjøre UiO:Norden mer kjent, både i Norge og i utlandet. Det skjer så mye spennende i forskningsprosjektene, og de drives av så mange sterke forskere, at jeg ikke tror det skal bli så vanskelig.

De pågående forskningsprosjektene føyer seg inn i fem tematiske områder:

  • Norden som merkevare, altså hvordan Norden oppfattes i utlandet
  • Velferdsstatens særtrekk og utfordringer, blant annet immigrasjon og integrering
  • Utviklingen av nordiske offentligheter, blant annet ytringsfrihetens fremvekst
  • Nordisk barndom og utdanning
  • Bærekraftige nordiske forretningsmodeller

Satsingen finansierer i dag åtte forskningsprosjekter. Når flere nye prosjekter får støtte vil ny tematikk trolig komme til.

– Jeg ønsker å vise at prosjektene er samfunnsrelevante: at vi forsøker å møte noen av de vesentlige samfunnsutfordringene. Hva kan de samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektivene, men også andre fagtradisjoner som er representert i UiO:Norden, bidra med i den store samtalen? Jeg kommer til å stå på for at vi skal bli enda bedre til å kommunisere det vi gjør, sier Rem.

Universitetet har et problem hvis vi ikke har øye for at forskningen er viktig for storsamfunnet, mener han.

– Vi må drive den beste forskningen vi makter, og vi må gjøre alt vi kan for at den skal nå ut. Det er en viktig del av vår legitimitet.

Mener flere perspektiver gir bedre forskning

UiO:Norden er en av tre storsatsinger ved UiO. De to andre er UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi. Alle vektlegger tverrfaglighet.

For å få forskningsstøtte fra UiO:Norden må minst to fakulteter være representert i søknaden. Gjerne også flere, ifølge den nye direktøren.

– Jeg vil oppmuntre de som klarer å utforme genuint tverrfaglige prosjekter. Tverrfagligheten skal ikke bare være en paraply over ulike forskergrupper som i praksis jobber hver for seg.

Rem påpeker samtidig at tverrfaglighet er krevende.

– Men jeg er trygg på at det ligger en stor merverdi i slike arbeidsmetoder. Man møter perspektiver som man ikke ville møtt innen sine egne fagområder og utfordres av disse. Forskningen blir beriket. Vi oppdager for eksempel spørsmål vi ellers ikke ville tenkt på å stille.

Hjertesykdommen har påvirket ham

Tore Rem har rukket mye i sin karriere. Men en dag i 2014 sa det plutselig stopp. Han falt om på fotballbanen og fikk etterpå vite at han hadde en sjelden og alvorlig hjertesykdom.

Sykdommen gjorde at han en lengre periode ble satt på sidelinjen. Flere ganger var han døden nær. Først etter fire år kom han tilbake til universitetet, men han må leve med usikkerheten.

– Jeg tror kanskje at jeg har blitt mer stoisk. Jeg lar meg ikke stresse så lett. Forhåpentligvis vil det prege meg som leder. Jeg tror jeg er blitt bedre til å konsentrere meg om det vesentlige, sier han.

Det å lede et større kollektiv føles riktig nå, ifølge Tore Rem. Han har fremdeles sine egne ting på gang og har blant annet kommet langt i arbeidet med en biografi om kong Olav.

– Men etter å ha opplevd det jeg har gjort, gir det mening å bruke det meste av energien min til å bidra til et felles løft. Så får vi se i hvilken grad det blir tid til andre ting.


Om UiO:Norden

  • UiO:Norden er én av tre store tverrfaglige satsinger ved Universitetet i Oslo, sammen med UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap
  • Vedtatt av UiOs styre i 2014 og varer fram til 2024
  • Budsjettramme på 80 mill. NOK og tilsvarende midler fra deltakende fakulteter
  • Midler tildeles nye forskergrupper gjennom åpne utlysninger
  • Satsingen skal omfatte totalt 11 tverrfaglige forskergrupper
Av Silje Pileberg
Publisert 3. sep. 2019 12:26 - Sist endret 31. mars 2020 13:11