Forsterkningsmidler til Living the Nordic Model

Forskningsrådet gir én million kroner til nytt Living the Nordic Model-prosjekt.

Bildet kan inneholde: lag sport, bandy, sport, pinne- og ballspill, hockey.

Foto: Magnus Fröderberg/www.norden.org

For første gang har Norges forskningsråd utlyst såkalte forsterkningsmidler retta mot forskere tilknytta EU-programmet Horisont 2020. Forskningsrådet skriver i sin pressemelding at målet er økt samfunnseffekt og «å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som kommer ut av Horisont 2020-prosjektene». Prosjektet «Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations (Digiskills)», som er tilknytta UiO:Nordens forskergruppe Living the Nordic Model, har fått tildelt én million kroner. 

Prosjektet koordineres av professor Elisabeth Staksrud og forsker Niamh Ni Bhroin ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Professor Tine Jensen ved Psykologisk institutt (PSI) deltar også. «Digiskills» er et samarbeid mellom to UiO-institutter, IMK og PSI, samt Barneombudet, NKVTS, Medietilsynet og Utdanningsdirektoratet. Hovedmålet er å øke utbyttet av det internasjonale forskningsprosjektet «Y-Skills» for norske aktører. «Digiskills» skal formidle og tolke funn fra dette prosjektet overfor norske aktører gjennom å arrangere workshops og publisere rapporter og oversettelser. I tillegg skal de produsere videosnutter retta mot ungdom i alderen 12-17, som er den gruppa forskningen omhandler.

Les mer om forsterkningsmidler på Forskningsrådets nettsider.

Av Andrea Wefring
Publisert 16. jan. 2020 11:56 - Sist endret 16. jan. 2020 11:56