UNIFORUM: Diskuterte om USA har fått partipressa Norden kvitta seg med på 1980-talet

UNIFORUM: Under UiO:Norden-samtalen drøfta førsteamanuensis Bente Kalsnes mellom anna korleis den amerikanske pressa er blitt stadig meir politisk, medan media i Norden har overtatt objektivitetsprinsippet som tidlegare var ei rettesnor for media i USA.

Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.

Norden i amerikansk politikk stod på programmet, då den første UiO:Norden-samtalen blei arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

Utviklinga i amerikanske medier, var eit av fleire tema som blei diskutert av panelet. I tillegg til  Kalsnes, deltok også Kalle Moene, Haldor Byrkjeflot, Vårin Alme og Hilmar Mjelde i arrangementet. UiO:Norden-direktør Tore Rem leia samtalen.

Uniforum dekka arrangementet. Les heile artikkelen her.

Publisert 29. okt. 2020 10:29 - Sist endret 29. okt. 2020 10:33