Har vi i Norden et særlig ansvar i klimautviklingen?

Teolog Marius Timmann Mjaaland peker på unge menneskers klimaangst i en kronikk i Aftenposten.

Demonstrasjonsskilt ligger i grønt gress

Unge menneskers klimaangst er reell, skriver teolog Marius Timmann Mjaaland. Foto: Iris Dager /Norden.org.

I en kronikk i Aftenposten viser Marius Timmann Mjaaland, professor i teologi ved Universitetet i Oslo, til en global studie som viser at unge mennesker verden over har angst.  

Klimaspørsmålet kan ikke løses individuelt, skriver Mjaaland i kronikken. Samtidig mener han skyld og angst er både sunne og naturlige reaksjoner på innsikten og usikkerheten som mange unge mennesker kjenner på i dag.

Timmann Mjaaland er prosjektleder for forskningsgruppen "Tvisyn på nordisk natur". Forskningsgruppen studerer den nordiske responsen på klimakrise og naturtap, og har identifisert hva de kaller et tvisyn på naturen.

Av Julie Liljeroth
Publisert 30. sep. 2021 11:34 - Sist endret 30. sep. 2021 11:34