Europarådspris til UiO:Norden-forskere

Vi gratulerer Niamh Ní Bhroin og Elisabeth Staksrud som på vegne av UiO og CORE-prosjektet har vunnet en pris for sitt arbeid med forskningsetikk.

Niamh Ní Bhroin og Elisabeth Staksrud (Foto: Universitetet i Oslo)

Pris fra Europarådet

Den 7. desember delte Europarådet ut en pris for «Best Practice Programme in Promoting Academic Integrity». Prisen tilfalt Universitetet i Oslo, representert ved medieviterne Niamh Ní Bhroin og Elisabeth Staksrud.  Disse jobber også på UiO:Norden-prosjektet «Living the Nordic Model». 

Kunsten å studere barn

Niamh og Staksrud representerer UiO i CORE-prosjektet, et prosjekt som studerer barns bruk av internett. Prisen ble gitt for deres utvikling av en nettressurs som veileder forskere og studenter i god forskningsetikk og -praksis ved studier av barn. I begrunnelsen trekkes det frem at slike læringsressurser er særlig viktige under pandemien.

Les mer om CORE

Gratulerer fra UiO:Norden

Både i CORE og «Living the Nordic Model» jobber Ní Bhroin og Staksrud med forskning på barn og mediebruk. I sistnevnte studerer de hvordan det er å vokse opp i den «nordiske modellen». Vi i UiO:Norden gratulerer med pris, og er stolte over å ha fremragende forskere tilknyttet satsningen.


 

Publisert 17. des. 2021 11:29 - Sist endret 17. des. 2021 14:42