Konstruksjonen av Norden: Natursyn

Se samtalen mellom Dag O. Hessen, Elin Anna Labba, Sverker Sörlin og Marius Timmann Mjaaland om forholdet de nordiske landene har til naturen.

Bildet kan inneholde: menneskelig, anlegg, tre, gress, tilpasning.

Høykjøring. Postkort, ca. 1905. Foto:Nasjonalbiblioteket.

Vi tenker gjerne at vi har et spesielt inderlig forhold til naturen i Norden, omringet av et variert landskap med vidder og fjell, fjorder og sjøer, daler og åkere. På hvilke måter har mennesker i Norden benyttet seg av naturen? Hva kjennetegner, og hva er det som har formet nordiske natursyn? Og på hvilke måter er disse sammensatt av selvmotsigelser og paradokser knyttet til romantikk, identitet, forbruk og ødeleggelse? 

Se videoen av samtalen mellom Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, journalist og forfatter, Elin Anna Labba og Sverker Sörlin, professor i miljøhistorie ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Ledet av Marius Timmann Mjaaland, professor i teologi ved Universitetet i Oslo og leder av forskningsprosjektet «Ecodisturb» ved UiO:Norden.  

Konstruksjonen av Norden

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i?

I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden utforske ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag.

Hva har historisk sett ført oss nærmere våre naboer, og hvilke krefter og begivenheter har trukket oss fra hverandre? Hva har ledet oss fram mot den nordiske modellen – dens betoning av likhet, likestilling, velferd og tillit – og hvordan står vi i Norden rustet til å møte samtidens og framtidens utfordringer?

Gjennom foredrag, samtaler og digital formidling vil serien ta for seg de store spørsmålene om Nordens fortid og framtid.

Her kan du se alle tidligere arrangement fra Konstruksjonen av Norden-serien.

Publisert 29. sep. 2021 12:34 - Sist endret 29. sep. 2021 12:34