Konstruksjonen av Norden

I en serie arrangementer gjennom 2021 har Nasjonalbiblioteket og UiO:Norden utforsket ideen om det nordiske fellesskapet - fra middelalderen og fram til i dag.

Illustrasjon av vann, hus og fjell. Blå penn på gult ark.
Publisert 17. feb. 2021 13:47

I tidleg nordisk historieskriving finn ein både Romerriket, Bibelen og det forsvunne Atlantis. I si tid var alt dette brennbart materiale, farga av draumar om nordisk storheit. For det handla om politikk, og om eigarskap til historia.

Kalmarunionens flagg i rødt og gult.
Publisert 12. feb. 2021 13:56

Hvilke lærdommer, inspirasjoner og advarsler kan man hente fra Kalmarunionen, og hvordan har denne fredstiden i Nordens historie blitt forstått av ettertiden? Professor i historie Hilde Sandvik i samtale med Tore Rem, direktør for UiO:Norden.

Vikingskip sjø fjell Norge
Publisert 3. feb. 2021 21:31

Hvordan var kjønnsrollene i den nordiske vikingtida? Og hvordan har vikingtidas kjønnsroller blitt forstått opp gjennom historien? Er det slik at dagens forståelse av kjønn endrer våre forestillinger om hvordan kvinner levde sine liv i fjern fortid?