Gi innspill til forslag til ny tverrfakultær satsing - UiO:Demokrati

Planlegging av en ny tverrfaglig satsing ved navn UiO:Demokrati er i gang. Alle ansatte kan gi innspill til satsingas faglige innhold innen 15. februar.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, nærbilde, svart og hvit, antall.
Foto: colourbox.com

Den tverrfaglige satsinga UiO:Norden avsluttes ved utgangen av 2022, og i den forbindelse har dekanmøtet starta arbeidet med å planlegge en videre satsing, UiO:Demokrati, forankret i UiOs HumSam-miljøer. UiO:Demokrati er tenkt både som en forlengelse og en utvidelse av UiO:Norden.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle HumSam-fakultetene, MED og museene har utarbeida et forslag til satsingas faglige innhold (pdf).

Alle UiO-ansatte kan komme med innspill ved å fylle ut et nettskjema. Frist: 15. februar.

Innspillene skal behandles i arbeidsgruppa og UiO:Nordens styre. Et endelig forslag til en tverrfaglig satsing behandles i universitetsstyret.

Publisert 25. jan. 2021 12:55 - Sist endret 19. mars 2021 11:46