2022

glad mann dressjakke
Publisert 29. apr. 2022 11:18

Thomas Hylland Eriksen fikk gullmedalje for bidraget sitt til antropologien. Anledningen brukte han til å snakke om tap av biologisk og kulturelt mangfold.

himmel, vann, vei, bro, person
Publisert 24. mars 2022 16:23

Det nordiske samarbeidet ble satt på prøve under pandemien. Hvordan går det med samarbeidet nå? Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for det som kalles «verdens mest integrerte region»?

sky, himmel, fjell, flagg
Publisert 22. mars 2022 21:57

Feiringen av Nordens dag 23. mars er til minne om Helsingfors-avtalen, inngått for 60 år siden. Historiker Ruth Hemstad forteller om nordiske feiringer helt tilbake til skandinavismens tid. 

kvinne blond briller
Publisert 10. mars 2022 10:39

Reisefortellingene som er samlet i boken Nordic Travels viser hvordan ulike oppfatninger av det nordiske har endret seg over tid.

Bildet kan inneholde: vann, himmel, sky, boring til havs, væske.
Publisert 15. feb. 2022 12:43

Hvordan kan litteraturen hjelpe oss å forstå oljenasjonen Norge? Vi har tatt en prat med Sissel Furuseth, som torsdag 17. februar skal holde foredrag om litterære perspektiver på oljen i Nordsjøen.

Norsk båt sleper hval. Fotografi.
Publisert 8. feb. 2022 13:08

Hvorfor har Norge så omfattende samlinger av hvalskjeletter, og hvordan har de blitt samlet? Lene Liebe Delsett, nyansatt forsker i Collecting Norden, forsker på fossiler.

Bildet kan inneholde: atmosfære, himmel, aurora, lys, naturlig landskap.
Publisert 5. jan. 2022 17:03

Hvordan har våre forestillinger om Norden oppstått? Og hvordan kan dette spørsmålet besvares fra ulike faglige ståsteder? Nå kan du se videoklipp av Konstruksjonen av Norden-samtalene på våre nettsider.