Ny film skal lære barn om forskningsetikk

Barn og unge som deltar i forskning bør alltid gi et fritt og informert samtykke. Hvordan kan forskere sikre seg at unge deltakere forstår rettighetene sine?

Bildet kan inneholde: briller, ansiktsuttrykk, virveldyr, tegnefilm, organ.

Filmen «Skal du delta i forskning? Dette bør du vite!» skal gjøre det lettere for barn og unge å delta i forskning.

Foto: RedAnt productions

Nå tilbyr CO:RE-prosjektet en kort animasjonsfilm som skal hjelpe forskere med å løse disse utfordringene.

Filmen «Skal du delta i forskning? Dette bør du vite!» er en ressurs som skal hjelpe forskere med å sikre at barn og unge forstår sine rettigheter som forskningsdeltakere.

 

Se den engelske versjonen av filmen her:

Barnevennlig språk

– Vi har vært opptatt av å oversette det etiske prinsippet om et fritt og informert samtykke til et barnevennlig språk og format. Filmen er ment som et ekstra verktøy for forskere når de skal sikre forskningsetikken i egne prosjekter. Samtidig håper vi å øke kompetansen om forskning i befolkningen, særlig blant den yngre garde, sier professor og leder for forskergruppen Living the Nordic model, Elisabeth Staksrud.

Filmen inneholder informasjon til barn og unge om hva det betyr å delta i forskningsprosjekter.

Den kan også brukes av lærere og andre som har behov for å forklare barn hva det vil si å delta i forskning og hvilke rettigheter de har i denne sammenhengen.

Internasjonal målgruppe

Den ferske filmen er lansert på 12 språk, inkludert norsk og engelsk.

Det at filmen gjøres tilgjengelig på flere språk er et bevisst tiltak for å gjøre informasjon om forskningsdeltakelse tilgjengelig for barn og unge i ulike land i et språk som de kan forstå.

Animasjonsfilmen er et initiativ fra forskningsgruppen Barn og Medier ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med De nasjonale forskningsetiske komiteene og RedAnt productions.

Filmen er produsert for CO:RE-prosjektet, som er finansiert av EUs Horizon 2020 program. Du kan lese mer om filmen på CO:RE sine nettsider.

Filmen har fått tilleggsfinansiering fra Forskningsrådets FORSTERK-program, samt UiO:Norden.

Av Hanna Huglen Revheim
Publisert 29. sep. 2022 14:07 - Sist endret 29. sep. 2022 14:12