English version of this page

Artikkelopprop: Nordisk sakprosa

Tidsskriftet Text & Talk søker bidrag til temanummer om den nordiske sakprosaforskningen.

Bildet kan inneholde: bok, tre, så, beige, møbler.

Foto: Colourbox.com

Det nordiske sakprosanettverket planlegger et temanummer av tidsskriftet Text & Talk, og søker bidrag som fokuserer på sakprosa i en nordisk sammenheng. Tradisjonen for sakprosaforskning ser ulik i ut i de nordiske landene. Norge og Sverige har begge hatt store sakprosaprosjekter, men begrepet "sakprosa" har nesten falt ut av bruk i Sverige, mens det i Norge fortsetter å være mye brukt. I Danmark er sakprosaforskningen mer marginal, men interessen har økt i enkelte miljøer de seneste årene. I Finland finnes det professorat i sakprosa, og det nordiske sakprosanettverket var et finsk initiativ.

Abstrakter skal skrives på engelsk og være på maks 400 ord. Frist for innsending er 30. juni, og abstrakter sendes til redaksjonen for tidsskriftet Sakprosa, ved merete.pettersen@iln.uio.no.

Les artikkeloppropet her.

Publisert 27. mai 2020 14:32 - Sist endret 14. juni 2020 20:42