English version of this page

Invitasjon til konferanseinnlegg: Den nordiske velferdsstatens glemte protestantiske røtter

Forskningsprosjektet "Aesthetics of Protestantism in Northern Europe" ved Universitetet i Strasbourg søker innlegg om forholdet mellom protestantisk kultur og den nordiske velferdsstaten til konferanse 11. og 12. mars 2021.

Diskursen rundt den nordiske velferdsstaten og dennes suksess har i hovedsak dreid seg om økonomi, samt veien til et demokratisk og egalitært samfunn. Forskning på historiske og kulturelle sider ved velferdsstaten har lagt betydelig vekt på sekularisering, men snakker lite om protestantisk tradisjon. Denne konferansen tar for seg hvordan protestantisk historie og kulturarv henger sammen med nordiske ideer om velferd og lykke. Arrangørene oppfordrer til innlegg som tar for seg forholdet mellom det profane og det sakrale, det protestantiske og det sekulære, og det estetiske og det praktiske, og tar imot både kulturelle, litterære, politiske og andre kulturhistoriske perspektiver.

Innleggene skal vare i 30 minutter, og forslag sendes til hjortsjoj@unistra.fr og tmohnike@unistra.fr innen 30. september.

Mer informasjon (pdf).

Publisert 27. juli 2020 17:42 - Sist endret 27. juli 2020 18:00