Forskningsrådet utsetter søknadsfrister grunnet COVID-19

Søknadsfrist på forskerprosjekter utsettes til 20. mai, mens Fellesløft for tverrfaglighet utsettes til neste år.

coronaviruset

Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for forskerprosjekter med to uker, fra 6. til 20. mai, etter dialog med både søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (Fellesløftet) blir utsatt til 2021. Det skriver rådet i en pressemelding

"I disse tider er forskning og utvikling et viktig redskap for å holde hjulene i gang. Forskningsrådet ønsker fortsatt å kunne tildele midler minst på dagens nivå, både i år og til neste år", sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen i pressemeldingen.

"Vi er også klar over at det er vanskelig med kapasiteten i forskningsorganisasjonene og at det vil være utfordringer knyttet til blant annet den store omleggingen som nå skjer til digital undervisning. Dette vil ha betydning for hvor mye tid som kan settes av både til prosjektgjennomføring og skrive nye søknader."

Les mer her.

Publisert 25. mars 2020 10:13 - Sist endret 27. mars 2020 14:13