Konstruksjonen av Norden: Da Sverige var arvefienden

Foredrag ved Ola Teige .

Bildet kan inneholde: organisme, skrift, tilpasning, begivenhet, kunst.

Slaget ved Narva, av Alexander Kotzebue.

Foto: Lisens: Falt i det fri (public domain)

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no og Facebook

I store deler av vår felles historie var det ikke samarbeid, men krig som preget Norden. Danmark-Norge og Sverige utkjempet et titalls kriger mellom 1563 og 1720 om herredømmet i Norden.

Et dramatisk toppunkt i denne lange rivaliseringen kom under Den store nordiske krig, som vi i dag kjenner best gjennom heltehistorier om Tordenskiold og fortellinger om Karl 12.s angivelig mystiske død utenfor murene på Fredriksten for 103 år siden. 

Den store nordiske krig

Men Den store nordiske krig var mye mer enn dette. Den elleve år lange krigen ble utkjempet over hele Nord-Europa, både til vanns og til lands, den innebar invasjoner og okkupasjoner, enorme mobiliseringer av mennesker og ressurser, og tunge byrder for sivilbefolkningen.

Slutten på krigen markerte dessuten begynnelsen på en 80 år lang og uvant fredsperiode, som innebar at statene i Norden samarbeidet og forholdt seg til hverandre på nye måter.

Ola Teige er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Volda, og foredrar om krigen som virvlet opp talløse liv i alle lag i samfunnet. 

Konstruksjonen av Norden

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i?

I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden utforske ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag.

Hva har historisk sett ført oss nærmere våre naboer, og hvilke krefter og begivenheter har trukket oss fra hverandre? Hva har ledet oss fram mot den nordiske modellen – dens betoning av likhet, likestilling, velferd og tillit – og hvordan står vi i Norden rustet til å møte samtidens og framtidens utfordringer?

Gjennom foredrag, samtaler og digital formidling vil serien ta for seg de store spørsmålene om Nordens fortid og framtid. 

Publisert 22. jan. 2021 14:51 - Sist endret 4. feb. 2021 12:10